Particulier geld lenen

particulier geld lenen
Particulier geld lenen

Geld lenen kan een onplezierig, ingewikkeld proces zijn. Je zit vast aan rente en hebt maandelijkse lasten. Soms moet het toch gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer je een investering wilt doen of wanneer je in een noodsituatie zit. Ga je inderdaad geld lenen, dan sta je voor de vraag van wie je dit bedrag gaat lenen. De meest voor de hand liggende optie is vaak via de bank of een andere officiële instantie. Een steeds populairdere optie is echter het lenen van geld via een particuliere partij. Dit kan een gespecialiseerd platform zijn, de methode van crowdfunding, een persoon waar particulier geld lenen een optie is, of natuurlijk vrienden of familie.Wanneer je beter niet kunt lenen

Iets dat allereerst genoemd dient te worden, is dat particulier lenen niet altijd een goed idee is. Zeker wanneer je zelf financieel in de problemen zit en niet erg draagkrachtig bent. Je loopt dan het gevaar dat er dingen mis zullen gaan. Het is in elk geval af te raden particulier te gaan lenen als:
Je op enig punt de afgelopen vijf jaar een faillissement hebt doorstaan;
De lener ongevraagd aanpassingen maakt in de leengegevens;
Je draagkracht niet zodanig groot is dat je de schuld binnen dertig dagen af kunt lossen;
Er beslag op loon is/wordt gelegd;
Een deel van je inkomsten komt uit de gemeentelijke kredietbank of budgetbeheer;
Je minder dan 78 weken voor dezelfde uitzendorganisatie hebt gewerkt;
Je nog leningen hebt lopen die je niet hebt afgelost. (tenzij je deze laat oversluiten of samenvoegen)
Aan de andere kant kun je te maken hebben met het feit dat je fors rood staat op je betaalrekening en het zat bent om jaarlijks de maximale rente van 14% te moeten betalen. Dan kan particulier lenen een stuk goedkoper uitpakken.

Waarom particulier geld lenen?

waarom particulierDe redenen om particulier geld te lenen lopen uiteen. De grootste reden is voor veel mensen het feit dat er bij particuliere leningen geen BKR-check komt kijken. Dit houdt in dat de instantie of persoon waarbij je leent geen informatie heeft over je leengeschiedenis. Leen je namelijk bij een officiële instantie als een bank, dan kan deze instantie bij het BKR nagaan hoe je leengedrag in het verleden is geweest. Men kan het dus zien wanneer je bij voorgaande leningen het geld niet tijdig hebt terugbetaald of wanneer je andere afspraken niet bent nagekomen. Hierdoor zullen officiële instanties geen geld aan je lenen. Leen je geld via een particulier, dan geldt de BKR-check niet en kan je gerust lenen.

Vrijheid en flexibiliteit

Nog een reden om particulier geld te lenen is de vrijheid die je hebt als het gaat om de gemaakte afspraken. Een officiële instantie moet zich aan allerlei regels houden, waardoor het geen bewegingsvrijheid heeft. Met een particulier heb je overigens de vrijheid om zelf de regels vast te stellen. Zo bedenk je samen het maandelijks af te lossen bedrag, de looptermijn en de eventuele rente. Daarnaast denk je na over de boete die je moet betalen als lener wanneer je de gemaakte afspraken niet nakomt of wanneer je het geld vervroegd wilt aflossen. Zeker wanneer je leent van een vriend of familielid heb je alle vrijheid. Je zult dan in ieder geval de kans krijgen om mee te denken en te overleggen. Bovendien zullen dan eventuele boetes en rentes waarschijnlijk wat lager zijn dan bij een vreemde.

De nadelen

nadelen particulier lenenUiteraard zitten er ook wat nadelen aan particulier geld lenen. Allereerst is er in veel gevallen niemand die je weerhoudt van het lenen wanneer je draagkracht niet hoog genoeg is. Het BKR kan in eerste instantie vervelend lijken, maar het is wel een methode om ervoor te zorgen dat je niet nog erger in de schulden komt. Daarnaast is de lener volledig vrij in zijn gedrag. Zeker als het gaat om een onbekende persoon die het geld verstrekt is er weinig vertrouwen. Deze persoon heeft immers de mogelijkheid om je op te lichten. Hij heeft geen naam hoog te houden die een bank of instantie wel heeft. Daarnaast is hij volledig vrij van regels. Sommige particulieren vragen voorhand geld aan de lener met de belofte het geld later te zullen verstrekken. Vervolgens verbreken ze het contact. Dit is een situatie die je koste wat het kost wilt voorkomen.

Lenen van vrienden of familie

Ook wanneer je van vrienden of familieleden leent zullen er nare dingen kunnen optreden. Het eerste punt is natuurlijk dat je een relatie hebt met deze mensen. Deze kan beschadigd raken wanneer er problemen ontstaan betreffende de leenovereenkomst. Houdt iemand zich niet aan de afspraken, dan kan dit zorgen voor ruzie. Daarom is een goed, waterdicht contract de belangrijkste stap in deze overeenkomst. Ook afspraken over eventuele boetes zijn hierbij nodig. Dit lijkt misschien juist een overbodige stap wanneer je te maken hebt met vrienden of familie, maar het schept extra duidelijkheid en voorkomt misverstanden.

Particuliere platformen

crowdfunding oplossingNu rest de keuze: particuliere platformen, crowdfunding, lenen via familie of vriendenkring of lenen van een onafhankelijke persoon. Particuliere platformen zijn over het algemeen relatief betrouwbaar wanneer het gaat om particulier lenen. Je bent niet volledig verzekerd van een eerlijke behandeling, maar de kans is wel groot. Zeker de grotere platformen zullen vaak geen vreemde dingen uithalen. Zij hebben immers een naam hoog te houden. Opnieuw hebben ze het voordeel van de afwezigheid van een BKR-check. Daarnaast hebben ze vooraf opgestelde contracten, zodat de afspraken van begin af aan helder zijn. Vaak gelden er met particuliere platformen wel extra administratiekosten.

Crowdfunding

Crowdfunding is ook een zeer handige manier om particulier geld te lenen. Dit is een platform dat de infrastructuur tussen geldverstrekkers en geldnemers regelt. Bij de aanvraag van een bepaald leenbedrag krijg je te horen of genoeg geldschieters zich hebben aangemeld om jouw geld te verstrekken. Het geld is dus afkomstig van meerdere mensen. Opnieuw is hier sprake van een platform dat een bepaalde naam heeft onder zijn consumenten. Hierdoor zullen zich meestal geen vreemde situaties voordoen. De regels zijn duidelijk en oplichting komt weinig voor. Opnieuw zal er wel sprake zijn van administratie- en bemiddelingskosten.

Het maken van een keuze

wat wordt je keuzeDe voor- en nadelen van lenen van vrienden, familie of een onafhankelijke persoon zijn al genoemd. Er is nu een overzicht gecreëerd van opties die je hebt als je particulier wilt lenen, voor- en nadelen van deze opties en aandachtspunten. Heb je een goed beeld van welke gevaren elke optie met zich meebrengt, dan pas is het mogelijk om weloverwogen te kiezen. Hopelijk kan je op basis van de gegeven informatie een beslissing maken. Wanneer je na het lezen van dit artikel toch niet overtuigd bent van het particulier lenen, dan kun je altijd nog terug vallen op een traditioneel krediet met ingebouwde zekerheden. Wanneer je niet voor onaangename verrassingen wil komen te staan, dan is het wellicht een goede tip om eens naar een persoonlijke lening te kijken. Over een betrouwbare aanbieder (Geldshop) heb ik nog niet zo lang geleden een uitgebreide review met ervaringen van klanten geschreven.