Home » Financieel nieuws » Kom jij in aanmerking voor gratis rechtsbijstand?

Kom jij in aanmerking voor gratis rechtsbijstand?

Kom jij in aanmerking voor gratis rechtsbijstand
Kom jij in aanmerking voor gratis rechtsbijstand?

Heb je een conflict met bijvoorbeeld een uitkerende instantie? Wil je voorkomen dat je uitkering wordt stopgezet. Dan is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Rechtsbijstand door een advocaat is echter niet goedkoop. Ook als je een smalle beurs hebt kun je de hulp inroepen van een advocaat. Je kunt een deel van de kosten van een advocaat vergoed krijgen. Je hebt hoogstwaarschijnlijk recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt geregeld in de Wet op de rechtsbijstand. In deze wet is geregeld dat deze kan worden aangewend voor verschillende conflicten, zoals problemen met uitkering, verdachte van een strafbaar feit, onenigheid met je werkgever, afgewezen claim op je verzekeringsmaatschappij, schade aan goederen/huis, onterechte vorderingen.

Heb je echt rechtsbijstand nodig?

De Raad voor de Rechtsbijstand (RvR)beoordeelt of je echt rechtsbijstand nodig hebt. Is het probleem zonder advocaat op te lossen? Dan krijg je geen toevoeging (gesubsidieerde juridische bijstand). Is het financieel belang van het probleem, bijvoorbeeld het bedrag dat je aan een schuldeiser moet betalen € 500 of meer? Dan kom je in aanmerking voor een zogeheten toevoeging.

Wellicht twijfel je of je in aanmerking komt voor een toevoeging? Je kunt je conflict ook voorleggen aan het juridisch loket. Zij bekijken welke oplossingsmogelijkheden er zijn. Krijg je het advies om contact op te nemen met een advocaat? Dan heb je echt rechtsbijstand nodig. Om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand moet je wel aan allerlei voorwaarden voldoen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Je hebt vastgesteld dat je conflict met de overheid of met je werkgever alleen is op te lossen met de hulp van een advocaat. Dat betekent niet dat je dus een toevoeging krijgt. Om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen moet je voldoen aan allerlei voorwaarden:

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Als alleenstaande mag je verzamelinkomen niet hoger zijn dan € 26.900. Voor alleenstaanden, samenwonenden en een eenoudergezin met een minderjarig kind is de inkomensgrens € 38.000. Bij de berekening van de genoemde bedragen gebruikt de Raad voor Rechtsbijstand je inkomen van twee jaar voor het huidige jaar.

Vermogen

Ook je vermogen mag niet te hoog zijn. Vraag je gesubsidieerde rechtsbijstand aan? Dan mag je vermogen niet hoger zijn dan het heffingsvrije vermogen in 2016. Dat is het vermogen waarover je geen belasting hoeft te betalen. In 2016 bedroeg dit vermogen € 24.437 per persoon.

De eigen bijdrage

eigen bijdrage rechtsbijstand Kom je in aanmerking gesubsidieerde rechtsbijstand? Je moet altijd een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Soms moet je meerdere keren een eigen bijdrage betalen. Dat moet je bijvoorbeeld doen als je in een korte periode meerdere bijdragen nodig hebt om je advocaat te kunnen betalen. Wil je dat een andere advocaat je zaak nog eens beoordeeld? Voor zijn deskundigenoordeel ben je opnieuw een eigen bijdrage verschuldigd. Het kan ook gebeuren dat je zaak zo ingewikkeld blijkt te zijn dat je advocaat veel meer tijd nodig heeft dan dat hij aanvankelijk dacht. Ook dan betaal je opnieuw een eigen bijdrage.

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer je in eerste instantie een juridisch loket bezoekt, dus vóórdat je een advocaat of bemiddelaar (mediator) in de arm neemt krijg je € 53 korting op de eigen bijdrage.

Het aanvragen van de subsidie

Je kunt de subsidie voor rechtsbijstand niet zelf aanvragen. Dat is de taak van de advocaat. Hij vraagt de subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hij begint met het indienen van deze aanvraag. Is de aanvraag goedgekeurd? Dan neemt hij je zaak in behandeling. Je bent dan verzekerd van juridische bijstand door een advocaat.

Kosten die niet worden vergoed

Je moet niet alleen een eigen bijdrage betalen. Krijg je geen gelijk van de rechter, dan moet je de proceskosten zelf betalen. Ook moet je griffierechten betalen.

Wat kost procederen

procederen en kosten Wanneer je besluit om te gaan procederen moet je rekening houden met de volgende kosten.
Advocaat: Tussen de € 100 en € 500 per uur (bijdrage na toevoeging).
Mediator: Rond de  180 per uur, ongeveer 8 uur benodigd in diverse gesprekken.
Gerechtsdeurwaarder: Uitbrengen dagvaarding  100, beslaglegging € 130.
Tolk: Variabel, afhankelijk van de taal.
Griffierecht: Afhankelijk van de zaak en je inkomen. Voor onvermogenden rond € 80, kun je dit zelf betalen dan zijn de kosten ongeveer € 900.

Winnen of verliezen
Win je de rechtszaak, dan krijg je ALLE gemaakte kosten terug. Verlies je de rechtszaak, dan moet je ook ALLE kosten van de tegenpartij betalen!

Rechtsbijstand verzekeren (vooraf)

Je kunt je in Nederland goed verzekeren tegen juridische kosten (rechtsbijstand). Als je er op Google naar gaat zoeken dan zul je worden overweldigd door het aanbod. Voordat je zo´n verzekering gaat afsluiten is het verstandig om te bepalen waar je deze voor denkt nodig te hebben. Er zijn 4 categorieën:

1. Verkeer: Geldt voor zowel automobilist, fietser, voetganger en motorrijder.
2. Wonen: Beiden huurhuis of koophuis, zoals problemen met een verbouwing, conflict met de buren, maar ook problemen bij de aankoop van een huis of bij het aangaan van een huurcontract.
3. Inkomen: en dan met name over ontslag, uitkering of pensioen.
4. Consument: Heel algemeen gaat het over alle mogelijke problemen waar een consument tegen aan kan lopen. Huren van goederen, provider van internet of mobiele telefonie, het valt er allemaal onder.

Kies een uitgebreide verzekering

Natuurlijk weet je op voorhand niet in welke categorie je tegen problemen aan gaat lopen. Het lijkt me daarom ook verstandig dat wanneer je een dergelijke verzekering gaat afsluiten, dit zo breed mogelijk doet. Dus zorg er voor dat je rechtsbijstandverzekering alle bovengenoemde categorieën afdekt. Enkele bekende maatschappijen die een rechtsbijstandverzekering aanbieden zijn Arag, Univé, Inshared, Nationale Nederlanden, Ohra en Centraal Beheer.

Lees de voorwaarden zeer secuur

Voordat je aanvraagt moet je wel de voorwaarden goed lezen. Vooral de punten waar je recht op hebt zijn erg belangrijk. Kun je de gewenste informatie niet vinden, stuur dan een e-mail met je vragen. De kosten voor een beetje redelijke verzekering ligt rond de € 20 per maand, maar is afhankelijk van je wensen en gezinssamenstelling. Wil je alle verzekeringen op dit gebied vergelijken dan kun je kijken op de speciaal ingerichte pagina hier voor. Keuze uit de meest gangbare rechtsbijstandverzekeringen.