debiteur

Een debiteur is een term die wordt gebruikt in de financiële wereld en verwijst naar een persoon, bedrijf of andere entiteit die een financiële verplichting heeft om een bedrag te betalen aan een andere persoon, bedrijf of instelling. Met andere woorden, een debiteur is een schuldenaar, iemand die een schuld of een financiële verplichting heeft.

De term wordt vaak gebruikt in boekhouding en financiële administratie, en het staat tegenover het begrip “crediteur”. Een crediteur is iemand aan wie geld verschuldigd is, en een debiteur is iemand die geld verschuldigd is.

Voorbeeld van een debiteur:

  • Als een klant iets koopt op rekening (bijvoorbeeld goederen of diensten op krediet), wordt de klant beschouwd als een debiteur. Ze hebben een financiële verplichting om het verschuldigde bedrag op een later moment te betalen.

In een bedrijfscontext is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met debiteurenbeheer om ervoor te zorgen dat openstaande vorderingen tijdig worden betaald en dat de financiële gezondheid van het bedrijf niet in gevaar komt.

De term “debiteur” wordt ook vaak gebruikt in juridische contexten, bijvoorbeeld bij faillissementen en schuldsaneringen. In dit geval wordt er gekeken naar wie er geld tegoed heeft van de persoon of het bedrijf dat in financiële problemen verkeert.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lage rente