Home » Financieel nieuws » Wat gebeurt er met je schuld na overlijden

Wat gebeurt er met je schuld na overlijden

Hoe zit het eigenlijk met geld lenen en overlijden? Over dit onderwerp wordt weinig geschreven. Tijd dus om daar eens verandering in te brengen. Op deze pagina kom je erachter hoe het zit met een lening als jij of je partner komt te overlijden. De vraag wat er met een lening gebeurt wanneer jij of jouw partner komt te overlijden is een vraag die maar weinig mensen stellen. We gaan er vanuit dat jij je nabestaanden niet met een schuld wilt opzadelen en daarom meer over dit onderwerp wilt weten. Je vindt hier dan ook meer informatie over dit onderwerp. Zo is er de optie om de schuld apart te verzekeren zodat deze komt te vervallen in geval van nood. Maar er zijn ook meerdere aanbieders die dit al standaard hebben opgenomen bij het verstrekken van een krediet. Wel moet er dan aan een aantal voorwaarden voldaan worden, daar lees je in dit artikel meer over.

Kwijtschelding of acceptatie schuld

De bank of kredietverstrekker zal altijd het openstaande bedrag van een lening op de nabestaanden verhalen. De nabestaanden zijn verplicht om de lening op zich te nemen indien ze de erfenis accepteren. Accepteren ze een erfenis niet? Dan zijn ze ook niet verplicht de openstaande lening over te nemen. De bank of kredietverstrekker zal dan de schuld kwijtschelden. Voor een volledig overzicht van de openstaande schulden kun je bij het BKR een uittreksel daarvan aanvragen, hierop staan alle kredieten die door de overledene in Nederland zijn aangegaan. Je vindt op dit overzicht niet alleen eventuele leningen, maar ook schulden op creditcard, postorderbedrijf, klantenkaart(en) en roodstand bij de bank.

Erfenis verwerpen of accepteren
Een erfenis kan worden verworpen of geaccepteerd

Erfenis verwerpen

Ben je bang dat het aantal schulden de bezittingen overstijgt, dan kun je overwegen om de erfenis te verwerpen. Je hoeft dan niets van de openstaande schulden te betalen, maar je kunt ook geen aanspraak meer maken op geld wat overblijft na de afbetaling. Blijkt de overledene dus vermogend te zijn, dan kun je deze keuze niet meer ongedaan maken. Denk hier dus goed over na voordat je dit besluit. Wil je toch de erfenis verwerpen, dan dien je je te vervoegen bij een rechtbank. Dit moet je doen binnen 3 maanden na het overlijden en de kosten zijn ongeveer 150 euro. Let op: Dit is later niet meer ongedaan te maken.

Verklaring van erfrecht

Waarschijnlijk heb je voor het aanvragen van een overzicht bij het BKR een verklaring van erfrecht nodig. Deze kun je krijgen bij een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden die nog aardig op kunnen lopen, vergelijk daarom een aantal notarissen op prijs. Dit is het enige waar je op hoeft te letten, want er wordt bij alle notarissen hetzelfde papier overhandigd. Aangezien de kosten voor een verklaring van erfrecht tot wel 1000 euro kunnen oplopen lijkt het een goed idee om niet willekeurig de eerste de beste te nemen.

Minder risico met beneficiair accepteren

Ben je niet zeker van het aantal schulden welke in de erfenis kunnen zitten, dan is een goed tweede oplossing het zogeheten beneficiair accepteren van de erfenis. Hierbij worden eerst alle bezittingen van de overledene verkocht, vervolgens wordt met dit kapitaal alle openstaande schulden voldaan. Het geld wat dan overblijft wordt uitgekeerd aan de rechthebbenden. Voordeel is dat wanneer de bezittingen niet voldoende opbrengen om alle schulden af te lossen, dit niet wordt afgewenteld op de erfgenamen. Deze resterende schulden zullen dan worden kwijtgescholden.

Hoe zit dat met studieschuld

In Nederland wordt alles wat met financiën en studeren te maken heeft geregeld door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Zij stellen zich bij overlijden waarbij er nog een schuld openstaat coulant op. Alle openstaande schulden worden namelijk kwijtgescholden. Woonde de overleden in Nederland, dan hoef je geen actie te ondernemen, de gemeente handelt dit af en meldt dit aan DUO. Woonde de overledene in het buitenland dan moet je dit wel melden, dit doe je door een overlijdensakte naar DUO te sturen. Neem eerst contact op met DUO door te bellen naar 050 599 81 20, of door het sturen van een e-mail. Vervolgens zul je worden geïnformeerd waar de overlijdensakte naar toe te sturen.

Is er een testament
Is er een testament gemaakt, of ontbreekt deze?

Wel of geen testament

Uiteraard van belang om te bepalen of je wel erfgenaam bent. Is er een testament opgemaakt dan is dit direct duidelijk en zal de notaris aangeven wie zich erfgenaam mag noemen. Is er geen testament dan kun je dit zelf vrij simpel bepalen, er is namelijk een volgorde in 5 stappen.
1. Echtgenoot, geregistreerd partnerschap, kinderen.
2. Ouders, broers en zussen.
3. Grootouders
4. Overgrootouders
5. Nederlandse staat
Zoals je in bovenstaand overzicht kunt zien, komen neven, nichten, tantes en ooms niet in dit rijtje voor. Dus wanneer er geen testament is kunnen deze nergens aanspraak op maken. Hier lees je hoe je kunt opvragen of er een testament is. Dit moet altijd gedaan worden door een notaris of een kandidaat notaris, deze vraagt dit dan op in het Centraal Testamentenregister, daar zijn alle in Nederland gemaakte testamenten geregistreerd. Er zijn kosten aan verbonden.

Voorkomen beter dan genezen

Wil je voorkomen dat jouw nabestaanden met een schuld worden opgezadeld? Dan kan je bij de meeste leningen een verzekering afsluiten. Daarmee verzeker je een lening bij overlijden. Hoe het werkt? Deze speciale overlijdensrisicoverzekering zal bij overlijden een geldbedrag uitkeren waarmee de lening kan worden afgelost. Er blijft dus geen schuld openstaan. Als je enkele jaren geleden een krediet van 50.000 euro hebt afgesloten en wanneer je plotseling komt te overlijden staat hiervan nog 25.000 euro open, dan zal met deze verzekering het restant (dus 25.000 euro) geheel worden afgelost.

een overlijdensrisicoverzekering
Wel of geen overlijdensrisicoverzekering?

Wat kost een dergelijke verzekering bij een lening?

Wat zijn de kosten van een overlijdensrisicoverzekering die je kan afsluiten bij een lening? Dit verschilt natuurlijk per bank en kredietverstrekker. Maandelijks betaal je daarvoor een premie maar mogelijk betaal je ook eenmalig bemiddelingskosten als je dit door de bank of kredietverstrekker laat regelen. Bedenk wel dat het niet verplicht is om een dergelijke verzekering af te sluiten! En wellicht heb je al een overlijdensrisicoverzekering afgesloten, bijvoorbeeld samen met je hypotheek. Informeer in dat geval bij de verzekeraar of je ook de nieuwe lening bij hen kunt laten verzekeren op dezelfde polis.

Lening is automatisch verzekerd

In bepaalde gevallen zijn leningen bij banken en kredietverstrekkers standaard verzekerd bij overlijdensgevallen. Je betaalt in dat geval iets meer rente omdat deze kosten bij de lening zijn opgeteld. In het leencontract staat altijd duidelijk vermeld hoe een lening is opgebouwd en waarvoor je gaat betalen.

Losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Bij bepaalde banken/geldverstrekkers kun je je niet verzekeren tegen overlijden. We raden je in dat geval aan om gewoon een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bij veel verzekeringsmaatschappijen kan je een dergelijke verzekering bij een lening afsluiten. Vaak ben je met een losse verzekering ook nog eens iets goedkoper uit. Met een losse overlijdensrisicoverzekering krijgen de nabestaanden bij overlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag is vooraf afgesproken. Het geldbedrag kan je overigens niet koppelen aan een lening maar de restschuld kan je natuurlijk wel aflossen met de uitkering van de verzekering die je ontvangt bij overlijden.

Te nemen stappen bij overlijden dierbare

Ten slotte een vervelend onderwerp, maar voor de overzichtelijkheid van dit artikel nog even de te nemen stappen bij overlijden van iemand die je dierbaar is. Op deze manier verloopt dit op een manier die voor jou een hoop denkwerk en gepuzzel uit handen neemt. Hieronder de checklist.
✓ Opvragen overlijdensakte
✓ Opvragen akte van erfrecht
✓ Gegevens bij BKR opvragen
✓ Overleggen met notaris over de erfenis
✓ Controleren of er een overlijdensrisicoverzekering is
✓ Regelen begrafenis en eventuele financiering

Wellicht heb je recht op een uitkering

Er zijn voor nabestaanden verschillende regelingen waar gebruik van kan worden gemaakt. Of je er ook daadwerkelijk recht op hebt kun je het beste zelf bepalen. Op een rij zijn dit:

1. De Algemene Nabestaandenwet: Een regeling speciaal voor diegenen die als partner achterblijven.
2. Pensioenregeling: Dit kan zijn een wezenpensioen of een nabestaandenpensioen.
3. VanAtotZekerheid: Kijk hier na welke pensioenen en/of verzekeringen de overledene nog heeft lopen. Dit is de enige mogelijkheid om hier achter te komen. Stuur digitaal op een kopie van de akte van overlijden én een kopie uit de basisadministratie van jezelf zodat je kunt bewijzen dat je familie van de overledene bent.

Auteur

Marcel Bijsterveld

Mijn grote passie is informatief schrijven over financiële onderwerpen. Dat is de reden dat ik deze veelzijdige website ben begonnen in 2014. Ik vind het leuk om mezelf te verdiepen in alle aspecten over financiën en dit op het internet te delen.

Veel gekozen leenbedragen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lage rente