Home » Financieel nieuws » Verschil tussen Experian en BKR kredietcontrole

Verschil tussen Experian en BKR kredietcontrole

Geschatte leestijd: 6 minuten

Beiden spelen een belangrijke rol

Experian en het Bureau Kredietregistratie (BKR) zijn beiden instellingen die een centrale rol vervullen in het beheer van kredietinformatie, zij het met verschillende benaderingen en doelen. Terwijl Experian wereldwijd opereert en zich richt op het verstrekken van uitgebreide kredietrapporten aan zowel individuen als bedrijven, concentreert het BKR zich specifiek op Nederlandse consumenten en hun kredietactiviteiten.

Het BKR registreert voornamelijk leningen en betalingsachterstanden, terwijl Experian een breder scala aan financiële gegevens beheert, waaronder kredietwaardigheid, identiteitsverificatie en fraudepreventie. Deze verschillen weerspiegelen de diverse behoeften en regelgevingen binnen de respectieve markten waarin ze opereren.

Introductie

1. Functie:

 • Experian:
  • Experian is een wereldwijd informatiebedrijf dat gespecialiseerd is in het verzamelen, analyseren en verstrekken van consumenten- en bedrijfsinformatie, inclusief kredietinformatie.
  • Experian biedt een breed scala aan diensten, waaronder kredietcontrole, identiteitsbescherming, fraudepreventie en marketinganalyses.
 • BKR:
  • Het Bureau Kredietregistratie (BKR) is een Nederlandse instelling die zich specifiek richt op het registreren van kredietinformatie van consumenten in Nederland.
  • Het BKR registreert alle leningen en kredieten die in Nederland worden afgesloten, inclusief hypotheekleningen, persoonlijke leningen, creditcards, en roodstanden op betaalrekeningen.

2. Reikwijdte:

 • Experian:
  • Experian opereert wereldwijd en verzamelt informatie uit verschillende bronnen, waaronder financiële instellingen, kredietverstrekkers en overheidsinstanties.
  • Het biedt diensten aan zowel consumenten als bedrijven in verschillende landen, waaronder Nederland.
 • BKR:
  • Het BKR is specifiek gericht op de Nederlandse markt en registreert de kredietgegevens van consumenten die in Nederland wonen en leningen of kredieten hebben afgesloten bij Nederlandse financiële instellingen.

3. Impact op Kredietbeoordeling:

 • Experian:
  • Experian's kredietrapporten worden gebruikt door kredietverstrekkers en financiële instellingen om beslissingen te nemen over kredietverlening en om het kredietrisico van individuen en bedrijven te beoordelen.
  • De kredietrapporten van Experian kunnen een rol spelen bij het bepalen van de rentetarieven, de goedkeuring van leningen en andere kredietvoorwaarden.
 • BKR:
  • Het BKR beheert een centrale database van kredietgegevens die wordt geraadpleegd door Nederlandse kredietverstrekkers bij het beoordelen van kredietaanvragen.
  • Negatieve registraties bij het BKR, zoals achterstallige betalingen of een betalingsachterstand, kunnen de kredietwaardigheid van een individu negatief beïnvloeden en de goedkeuring van leningen bemoeilijken.
experian
bkr

Verschillen die opvallen (tabel)

VerschilBKRExperian
Verplichte
registratie
JaNee
ReikwijdteNederlandWereld
KredietcontroleJaJa
IdentiteitsbeschermingNeeJa
FraudepreventieNeeJa
MarketinganalysesNeeJa
Nederlandse
wet- en regelgeving
JaNee

Overige verschillen tussen BKR en Experian

Naast de eerder genoemde verschillen tussen het BKR (Bureau Kredietregistratie) en Experian, zijn er nog enkele andere belangrijke punten van onderscheid tussen beide instellingen:

1. Juridische Context:

 • BKR:
  • Het BKR is specifiek gevestigd in Nederland en valt onder de Nederlandse wet- en regelgeving.
  • Het BKR heeft specifieke regels en procedures voor het registreren en rapporteren van kredietinformatie, gebaseerd op de Nederlandse wetgeving.
 • Experian:
  • Experian is een wereldwijd bedrijf met vestigingen in verschillende landen over de hele wereld.
  • Het opereert onder verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving, afhankelijk van de locatie van de activiteiten.

2. Bereik van Diensten:

 • BKR:
  • Het BKR richt zich voornamelijk op het registreren van kredietinformatie, inclusief leningen, kredietkaarten en andere financiële verplichtingen van consumenten binnen Nederland.
  • De focus van het BKR ligt op het verstrekken van informatie aan Nederlandse kredietverstrekkers om hen te helpen bij het nemen van kredietbeslissingen.
 • Experian:
  • Experian biedt een breed scala aan diensten naast kredietinformatie, waaronder identiteitsbescherming, fraudepreventie, marketinganalyses en meer.
  • Het bedient niet alleen kredietverstrekkers, maar ook consumenten, bedrijven en overheidsinstellingen wereldwijd.

3. Informatiebronnen:

 • BKR:
  • Het BKR verzamelt voornamelijk informatie van Nederlandse financiële instellingen, zoals banken, kredietverstrekkers en hypotheekverstrekkers.
  • De gegevens die door het BKR worden gerapporteerd, zijn voornamelijk gericht op de financiële activiteiten van consumenten binnen Nederland.
 • Experian:
  • Experian verzamelt informatie uit diverse bronnen, zowel binnen als buiten Nederland, waaronder financiële instellingen, kredietverstrekkers, overheidsinstanties, en andere gegevensleveranciers.
  • Het heeft een breder scala aan gegevensbronnen en kan meer gedetailleerde informatie verstrekken over het kredietgedrag van individuen en bedrijven wereldwijd.

Samenvattend

Hoewel zowel Experian als het BKR een belangrijke rol spelen in het beheer van kredietinformatie, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen beide. Experian opereert wereldwijd en biedt een breed scala aan diensten, terwijl het BKR specifiek gericht is op de Nederlandse markt en zich richt op het registreren van kredietinformatie van Nederlandse consumenten. Beide instellingen hebben een impact op de kredietbeoordeling van individuen en bedrijven, zij het op verschillende manieren en met verschillende reikwijdtes.

Wat is het belangrijkste verschil tussen het BKR en Experian?

Het belangrijkste verschil tussen het BKR en Experian ligt in hun reikwijdte en functie. Het BKR, gevestigd in Nederland, is een instelling die zich specifiek richt op het registreren van kredietinformatie van consumenten binnen Nederland, terwijl Experian een wereldwijd informatiebedrijf is dat een breed scala aan diensten biedt, zoals kredietcontrole, identiteitsbescherming, fraudepreventie en marketinganalyses, over de hele wereld.

Welke informatie verzamelen en rapporteren het BKR en Experian?

Het BKR verzamelt en rapporteert informatie over leningen, kredietkaarten en andere financiële verplichtingen van consumenten binnen Nederland. Deze informatie wordt gebruikt door Nederlandse kredietverstrekkers om kredietbeslissingen te nemen. Experian daarentegen verzamelt informatie uit diverse bronnen, zowel binnen als buiten Nederland, inclusief financiële instellingen, kredietverstrekkers, overheidsinstanties en andere gegevensleveranciers. Het biedt gedetailleerde kredietrapporten en andere diensten aan zowel consumenten als bedrijven wereldwijd.

Welke juridische en regelgevende context hebben het BKR en Experian?

Het BKR opereert onder de Nederlandse wet- en regelgeving en heeft specifieke regels en procedures voor het registreren en rapporteren van kredietinformatie in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Experian, daarentegen, opereert wereldwijd en opereert onder verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving, afhankelijk van de locatie van de activiteiten. Het voldoet aan de wetten en voorschriften van de landen waar het actief is en past zijn diensten dienovereenkomstig aan.

Auteur

Marcel Bijsterveld

Mijn grote passie is informatief schrijven over financiële onderwerpen. Dat is de reden dat ik deze veelzijdige website ben begonnen in 2014. Ik vind het leuk om mezelf te verdiepen in alle aspecten over financiën en dit op het internet te delen.

Veel gekozen leenbedragen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lage rente