Home » Financieel nieuws » Studiefinanciering en bijverdienen in de vakantie

Studiefinanciering en bijverdienen in de vakantie

Krijg je studiefinanciering en wil je bijverdienen in je zomervakantie? Zorg er dan voor dat je niet meer verdiend dan € 13.856,11 (bijverdien grens 2021). Ook inkomsten die je krijgt buiten Nederland tellen mee, bijvoorbeeld wanneer je aan de slag gaat als reisbegeleider, promotiemedewerker of in een bar.

Bijverdiengrens alleen van toepassing op oude stelsel van studiefinanciering!

De bijverdiengrens is alleen van toepassing op studenten die nog vallen onder het oude stelsel van studiefinanciering. Studenten die onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering vallen, mogen vanaf 1 september 2021 onbeperkt bijverdienen. De bijverdiengrens mag in het kalenderjaar 2021 pas na 1 september worden overschreden.

Wat wordt gezien als bijverdiensten?

Onder de bruto bijverdiensten wordt verstaan de inkomsten die onder het (fiscale) verzamelinkomen vallen, bijvoorbeeld loon, winst uit onderneming en voordeel uit sparen of beleggen. Het gaat om inkomsten die je verkrijgt in en buiten Nederland.

Hoe wordt het inkomen van bijverdiensten vastgesteld?

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kijkt naar je verzamelinkomen. Indien je geen aangifte doet bij de Belastingdienst wordt er een controle van je belastbaar loon uitgevoerd door DUO. Op welke manier je inkomen hebt verkregen maakt niet uit, het kan bijvoorbeeld gaan om inkomsten uit loondienst, uit een uitkering of uit een eigen bedrijf. Indien je meer verdient dan het normbedrag (€ 13.856,11) dan ziet de overheid je als financieel onafhankelijk en dan dien je zelf de kosten voor je studie te dragen.

Welke inkomsten tellen niet mee?

– Uitkering op grond van de Participatiewet
– Uitkering op grond van de Toeslagenwet
– Uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw)
– Studiefinanciering
– Uitkering WMO
– Kinderbijslag voor je kinderen
– Huurtoeslag
– Zorgtoeslag
– Prijzen die je wint met een loterij
– Alimentatie voor je kinderen of van je ouders
– Eenmalige studiebeurs van een (particulier) studiefonds

Deze inkomsten tellen ook niet mee voor de bijverdienregeling

Onderbreking studiefinanciering / studentenreisproduct
Inkomsten die je aantoonbaar hebt ontvangen in de periode waarin je geen studiefinanciering ontvangt of een studentenreisproduct hebt.

Inkomen uit eigen bedrijf in examenjaar
Inkomen uit een eigen bedrijf terwijl je in het laatste jaar van je studie zit (mbo, hbo of universiteit), mits je in dat kalenderjaar ook je diploma haalt. Deze laatste regel is alleen bedoeld voor studenten die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

Wat moet je doen?

Student en je valt onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering
Ben je student en val je onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering? Dan mag je vanaf 1 september 2021 onbeperkt bijverdienen.

Onder de grens van € 13.856,11
Wanneer je onder de grens van € 13.856,11 blijft hoef je niets te doen.

Boven de grens van € 13.856,11
Zit je boven de bijverdiengrens en wil je voorkomen dat je moet terugbetalen? Onderneem dan het volgende:

Nog voordat je de bijverdiengrens hebt bereikt moet je zowel je studiefinanciering als je studentenreisproduct stopzetten. Je studiefinanciering stopzetten kan door in te loggen op Mijn DUO. Hier kun je direct aangeven dat je vanaf januari opnieuw studiefinanciering wilt ontvangen. Hetzelfde is van toepassing wanneer je het recht op prestatiebeurs hebt verbruikt, maar je nog wel recht hebt op een lening (ook geldig bij een nullening).

Indien je pas in 2021 weet dat je in 2020 te veel hebt bijverdiend, dan kun je tot 1 juli 2021 je studiefinanciering met terugwerkende kracht stopzetten. Gevolg is wel dat je studiefinanciering over de ingetrokken maanden moet terugbetalen. Daarnaast moet je € 194 per maand betalen voor je studentenreisproduct.

Win advies in als je in 2021 30 jaar bent of wordt

Indien je in 2021 30 jaar bent of wordt, dien je advies in te winnen bij DUO alvorens je je studiefinanciering stopzet. Direct vanaf de maand na je dertigste verjaardag kun je namelijk geen studiefinanciering meer aanvragen.

Controle door DUO

DUO controleert al je bijverdiensten achteraf bij de Belastingdienst. Als uit informatie blijkt dat je meer verdiend hebt dan de bijverdiengrens moet je een bedrag terugbetalen. Deze terugbetaling is nooit meer dan de werkelijk aan jou toegekende basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct. Indien je je studentenreisproduct niet hebt opgehaald en je hebt geen gebruik gemaakt van een vergoeding dan hoef je niets terug te betalen.