Home » Financieel nieuws » Problematische schulden en de oplossing

Problematische schulden en de oplossing

Heb je veel schulden? Kun je allerlei rekeningen niet meer op tijd betalen? Dreig je zelfs uit je huis te worden gezet? Dan kun je altijd een beroep doen op de gemeente. De gemeente is verplicht om inwoners met problematische schulden te helpen. Je komt dan terecht bij de schuldhulpverlening. Je moet voor zowel hulpverlening als voor sanering wel aan de voorwaarden voldoen. Voor schuldhulpverlening moet je minimaal 18 jaar zijn, in Nederland ingeschreven zijn en een inkomen hebben (dit mag ook een uitkering zijn). Voor het saneren van schulden zijn de voorwaarden een stuk strikter en uitgebreider. Daarom zal ik dit in een apart hoofdstuk behandelen. Verder is het voor jezelf belangrijk dat je direct stopt met het aangaan van nieuwe verplichtingen die je niet kunt betalen.

De schuldbemiddeling en de schuldsanering

Een schuldbemiddelaar van de gemeente bekijkt hoe hij een regeling kan treffen met je schuldeisers. Hij kan proberen tot een betalingsregeling te komen. Bekeken wordt welk bedrag jij 36 maanden (3 jaar) lang aan je schuldeisers kunt betalen. Dit bedrag moet je maandelijks aflossen. Eventuele extra kosten worden ook gebruikt om af te lossen. In ruil voor deze betalingsverplichting berekenen de schuldeisers geen rente en sturen ze geen deurwaarder. Bovendien wordt de restant schuld na drie jaar kwijtgescholden.

Met schuldsanering ben je in 36 maanden schuldenvrij

Schulden saneren

De schuldbemiddelaar kan ook besluiten om je schulden te saneren. Jij krijgt dan een saneringskrediet van de gemeentelijke kredietbank. Dit bedrag moet je binnen 36 maanden met rente terugbetalen aan de kredietbank. Tijdens de aflossingsperiode mag je natuurlijk geen nieuwe schulden maken. Veel gemeenten hebben een eigen kredietbank om hun inwoners van dienst te kunnen zijn.

Voorwaarden schuldsanering

voorwaarden schuldsaneringZoals ik in de inleiding als schreef moet je aan een aantal strikte voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor schuldsanering. Hieronder een opsomming van deze voorwaarden.
Je hebt problematische schulden (beslag op inkomen, of een dusdanige rentelast zodat er niet kan worden afgelost)
De problemen zijn niet op te lossen zonder tussenkomst van de rechter (minnelijke schikking)
De schulden zijn de oorzaak van een externe factor (verlies baan, faillissement)
Je mag geen nieuwe schulden maken
Van je inkomen behoud je alleen je beslagvrije voet (wil je weten wat je beslagvrije voet is? Hier heb ik eerder over geschreven bij betalingsachterstand en het incassobureau)

Werk altijd mee aan bemiddeling

Niet willen meewerken aan schuldhulpverlening

Zowel de gemeente als de schuldeisers kunnen besluiten om niet mee te werken aan de schuldhulpverlening. Als je volgens de gemeente niet aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. De schuldeisers zijn niet verplicht om akkoord te gaan met het betalingsvoorstel dat door de schuldhulpverlener wordt gedaan.

Geen minnelijke schikking

Er dreigt dus geen minnelijke schikking (afspraken met schuldeisers buiten de rechter om) te komen. De schuldhulpverlener kan dan bij een rechter een dwangakkoord aanvragen, De rechter beslist dan of de schuldeisers akkoord moeten gaan met het betalingsvoorstel dat door de schuldhulpverlener is gedaan.

Het wettelijke traject

wettelijk trajectLukt het niet om met de schuldeisers tot een minnelijke schikking te komen? Dan stuurt de rechter een verzoekschrift naar de gemeente. Hiermee wordt het wettelijk traject gestart. Je wordt zelf uitgenodigd om in de rechtbank aanvullende informatie te verstrekken. De rechter vertelt wat je rechten en verplichtingen zijn. Ook beslist de rechter of je toegelaten wordt tot het wettelijke traject. Dit traject wordt WSnP genoemd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (gratis brochure). Je bent dan verplicht om een bepaalde periode, doorgaans drie tot vijf jaar, je schulden af te lossen. Je schuldeisers kunnen worden verplicht om aan dit wettelijke traject mee te werken. Na afloop van deze periode worden de resterende schulden kwijtgescholden.

De bewindvoerder

De rechter wijst je een bewindvoerder toe. Jij houdt in de gaten of je je betalingsverplichtingen nakomt. Je post gaat de eerste maanden naar je bewindvoerder. Hij moet immers controleren of de schuldsanering goed verloopt.

Bereken zelf wat je vrij te laten bedrag is

Het vrij te laten bedrag

Natuurlijk moet je zelf allerlei noodzakelijke uitgaven kunnen doen. Daarom berekent je bewindvoerder je vrij te laten bedrag (bereken dit hier) (VLTB). Dit bedrag staat op je eigen rekening, Op de door de bewindvoerder beheerde boedelrekening staat het geld dat bestemd is voor de schuldeisers. Bovendien wordt de boedelrekening gebruikt om de vergoeding voor de bewindvoerder te betalen.

Hoe voorkom je problematische schulden

Vaak gaat het opbouwen van schulden in kleine stapjes, zodat je niet direct in de gaten hebt dat je een schuld aan het opbouwen bent die je aan het einde niet meer kunt aflossen. Maar er kunnen ook andere factoren meespelen. Je kunt je baan kwijt raken waardoor je op een gegeven moment in de bijstand terecht komt. De verplichtingen die je bent aan gegaan ten tijde van de periode dat je werkte was op dat moment geen enkel probleem. Maar met een bijstandsuitkering wordt het een hele andere situatie. Je gaat er op je inkomen fors op achteruit, maar je lasten blijven hetzelfde. Daarom is het van belang dat je ten eerste niet teveel onnodige schulden opbouwt en ten tweede er voor zorgt om zo snel mogelijk weer een baan te vinden.

Voorkom onnodige uitgaven en schulden

Onnodige uitgaven en verplichtingen

Het lijkt zo mooi als je een nieuwe auto of televisie kunt kopen op afbetaling. Je hoeft maar een relatief klein bedrag per maand te betalen en gezien je inkomen van je vaste dienstbetrekking is dat geen enkel probleem. Maar ga bij jezelf eens na of je al deze zaken wel nodig hebt. Doet je auto het nog en is de enige reden waarom je een nieuwe wil slechts omdat de buurman ook een nieuwe auto heeft? Doe het met beleid, of doe het niet. Koop slechts nieuwe spullen als je dit direct kunt betalen (geldt zeker voor luxe goederen). Heb je je zinnen toch op een nieuwe auto gezet, zorg er dan voor dat je een aanzienlijk bedrag aan spaargeld hebt. Kom je dan later onverhoopt toch in de problemen, dan kun je de auto altijd weer verkopen en krijg je ook daadwerkelijk geld in handen.

De grootste problemen

Aan de statistieken kun je zien dat de meeste problemen met afbetalen komt van de aanschaf van (teveel) luxe goederen op krediet. Toegegeven dat het ook wel erg makkelijk gaat en de bedragen die je voorgeschoteld krijgt er best aantrekkelijk uit zien. Hier een overzicht van luxe goederen die op krediet worden gekocht en waarvan je je moet afvragen of dat wel op die manier gedaan moet worden.
1. Vakantie
2. Televisie
3. Auto
4. Keuken
5. Tuin aanleggen
6. Meubels
7. Badkamer
8. Huwelijk
Vraag jezelf bij bovenstaande gegevens eens af of je daar wel echt voor wil gaan lenen. Beter eerst sparen. Kom je er dan nog niet uit, dan kun je altijd nog beslissen om een klein gedeelte van je wensen te financieren.

Auteur

Marcel Bijsterveld

Mijn grote passie is informatief schrijven over financiële onderwerpen. Dat is de reden dat ik deze veelzijdige website ben begonnen in 2014. Ik vind het leuk om mezelf te verdiepen in alle aspecten over financiën en dit op het internet te delen.

Veel gekozen leenbedragen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lage rente