Home » Financieel nieuws » Is geld parkeren op een spaarrekening nog interessant?

Is geld parkeren op een spaarrekening nog interessant?

Het is misschien wel één van de vaakst gevoerde discussies op financieel vlak de voorbije maanden en jaren. Is het namelijk in deze tijd waarin de spaarrente historisch laag staat nog wel of niet interessant om geld op een spaarrekening te parkeren? Een belangrijke vraag die je, je op dit vlak moet stellen is wat de bedoeling is met het bedrag dat je op een spaarrekening neer gaat zetten.

Wil je dat het geld daadwerkelijk wat gaat opbrengen? Of moet het geld dienst doen als financiële buffer voor onzekere tijden? Feit is dat het karakter van spaargeld door de jaren heen is veranderd. Daar waar mensen vroeger geld op een spaarrekening overmaakten om er winst mee te maken is dat op vandaag toch enigszins anders. Op de vraag of geld op een spaarrekening parkeren nu wel of niet nog interessant is proberen we een duidelijk antwoord te geven op deze pagina.

Het ligt aan het doel waar je voor gaat sparen of een spaarrekening interessant is of niet

Historisch lage spaarrente

In eerste instantie trappen we even een open deur in door te stellen dat er op dit ogenblik rekening moet worden gehouden met een spaarrente die historisch laag staat. Dit zorgt er voor dat het op financieel vlak niet interessant lijkt om geld op een spaarrekening neer te zetten. Indien je graag een bepaalde meerwaarde wenst te realiseren zonder daarbij een groot risico te lopen lijkt dat globaal gezien op de huidige, financiële markten sowieso geen eenvoudige opdracht.

Hier knelt meteen een belangrijk schoentje. Ondanks het feit dat de spaarrente dus een historisch dieptepunt heeft bereikt is de vraag wat er mogelijks als alternatief kan dienen. Ook spaarverzekeringen (al dan niet met een gegarandeerd rendement) op de middellange termijn brengen immers nauwelijks meer op. Ook relatief veilige obligaties bieden een eerder beperkte intrest waardoor ze nauwelijks interessant te noemen zijn.

Verplicht om te kijken naar hoog volatiele beleggingen?

Naar aanleiding van de historisch lage spaarrente lijkt het er naar uit te zien dat mensen die hun kapitaal willen zien groeien gedwongen worden om te kijken in de richting van beleggingen die over een hoog volatiel karakter beschikken. Dit is natuurlijk niet zonder gevaar. In het bijzonder de nakende dreiging van een economische crisis zorgt er namelijk voor dat het perspectief voor de aandelenbeurs er absoluut niet rooskleurig uitziet, in tegendeel.

Voor mensen die op zoek zijn naar een veilige haven voor hun kapitaal en die bijgevolg niet teveel risico's willen nemen liggen de opties tegenwoordig niet voor het grijpen. Laat dit je echter niet dwingen om te grijpen naar beleggingen waar een groot risico aan verbonden is. De kans op kapitaalsverlies is, zeker in de huidige onzekere tijden, altijd sterk aanwezig.

Bij een naderende crisis kan het extra interessant zijn om spaargeld te hebben.

Wat maakt geld op een spaarrekening plaatsen interessant?

Ondanks de historisch lage spaarrente kan er worden vastgesteld dat mensen ook vandaag de dag toch nog gewoon massaal geld op een spaarrekening blijven parkeren. Hoe komt dat toch? Zeer eenvoudig. Zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven is het karakter van een spaarrekening door de jaren heen danig veranderd.

Daar waar een spaarrekening in eerste instantie werd aanzien als een mogelijkheid om wat extra geld te verdienen is dat tegenwoordig (logischerwijs) niet langer de hoofdreden om geld op een spaarrekening te plaatsen. Wel is het zo dat mensen een veilig gevoel krijgen wanneer ze een bepaalde som aan spaargeld achter de hand hebben. Hetzij voor hun pensioen, hetzij in tijden van ziekte of onverwachts hoge kosten, etc. Vandaag de dag vormt een spaarrekening dan ook vooral een vorm van financiële buffer. Op dit vlak beschikt ze dan ook zeker over een belangrijke waarde.

Depositogarantiestelsel

Het veilige karakter van een spaarrekening is voor veel mensen nog steeds één van de belangrijkste redenen om een deel van hun kapitaal op een dergelijke rekening te parkeren. Zo geldt bijvoorbeeld dat spaargelden op een gereguleerde spaarrekening worden ingedekt door het zogenaamde depositogarantiestelsel. Dit stelsel zorgt er voor dat jouw spaargelden bij een erkende, Nederlandse bank zijn ingedekt tot een bedrag van 100.000 euro. Dit ongeacht het aantal rekeningen waarover je beschikt. Beschik je over een groter bedrag aan spaargeld? In dat geval is het altijd uit veiligheidsoverwegingen interessant om dit bedrag te spreiden over verschillende banken. Zo kan je namelijk rekenen op een nog optimalere zekerheid.

Weeg de voor- en nadelen van een spaarrekening goed af.

Wat is het nadeel van geld parkeren op een spaarrekening?

De povere opbrengst waar je op kan rekenen op een spaarrekening zorgt er voor dat er geen sprake meer is van een waardevermeerdering voor wat je kapitaal betreft. Sterker nog, wanneer we dieper op deze materie ingaan kan er zelfs worden gesteld dat je kapitaal door de jaren heen in waarde zal afnemen. Dit lijkt voor veel mensen misschien een beetje vreemd, want hoe kan het dat geld op een spaarrekening minder waard wordt?

Door de inflatie uiteraard! Ondanks het feit dat het bedrag dat je op je spaarrekening ziet staan hetzelfde blijft (of in het beste geval dus nog licht toeneemt) geldt dit niet voor je koopkracht. Het bedrag mag dan wel gelijk blijven, hetgeen je kan kopen met het spaargeld wordt minder. Des te langer je geld tegen een beperkte intrest op een spaarrekening laat staan, des te meer waardeverlies je dus met andere woorden zal lijden.

Conclusie; moet je nog gebruikmaken van een spaarrekening of niet?

We kunnen het er allemaal wel mee eens zijn dat geld op een spaarrekening parkeren op financieel vlak niet interessant is. Dit betekent evenwel niet dat we massaal al ons geld van onze spaarrekening af moeten halen. Een belangrijke vraag die je, je moet stellen is waarom je er voor hebt gekozen om een spaarrekening af te sluiten. Is dat omdat je wil dat je kapitaal meer gaat opbrengen, of is het als appeltje voor de dorst? In de praktijk sluiten mensen namelijk omwille van de meest uiteenlopende redenen een spaarrekening af zoals:

  1. Men wil geld opzij zetten voor de kinderen later;
    2. Er wordt geld bespaard voor het moment waarop de pensioenleeftijd is bereikt;
    3. Het geld moet dienst doen als financiële buffer voor onzekere tijden;

Bovenstaande redenen zijn slechts het topje van de ijsberg. In de praktijk is het bijvoorbeeld ook zo dat mensen vaak een spaarrekening afsluiten om geld te sparen voor de aankoop van vastgoed. In ieder geval, wanneer je een spaarrekening ziet als een vorm van financiële buffer is het nog steeds interessant om er een stukje van je kapitaal op weg te zetten. Wil je waardeverlies van jouw kapitaal voorkomen? Zorg er dan bij voorkeur voor dat je een deel van je spaargeld ook wegzet in een belegging met een hogere opbrengst. Op deze manier kan het waardeverlies van je spaargeld in het meest optimale geval (gedeeltelijk) worden gecompenseerd.

Een gedeelte van je kapitaal sparen is bijna altijd een goede keuze.

Auteur

Marcel Bijsterveld

Mijn grote passie is informatief schrijven over financiële onderwerpen. Dat is de reden dat ik deze veelzijdige website ben begonnen in 2014. Ik vind het leuk om mezelf te verdiepen in alle aspecten over financiën en dit op het internet te delen.

Veel gekozen leenbedragen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lage rente