Home » Hypotheek » Hypotheek en verzekeringen hoe zit dat eigenlijk

Hypotheek en verzekeringen hoe zit dat eigenlijk

Hypotheek en verzekeringen hoe zit dat eigenlijk
Hypotheek en verzekeringen hoe zit dat eigenlijk

Veel mensen weten niet goed hoe het zit met (verplichte) verzekeringen bij een hypotheek. Lees hier alle informatie over waar je allemaal op moet letten. Veel mensen weten niet goed hoe het zit met (verplichte) verzekeringen bij een hypotheek. Vaak wordt er gedacht dat een overlijdensrisicoverzekering niet verplicht is om af te sluiten, maar dit is soms wel het geval. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht, hiervan denken velen dat het juist wel verplicht is. Hieronder kun je lezen hoe het precies zit met verzekeringen en het afsluiten van een hypotheek.


Opstalverzekering

Wanneer je een hypotheek afsluit is het verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. Met een opstalverzekering verzeker je alles wat vast zit aan een huis en niet zomaar weggehaald kan worden. Onder de opstalverzekering valt natuurlijk ook het huis zelf. Het bedrag dat bij een opstalverzekering wordt verzekerd is gebaseerd op de herbouwwaarde van het huis. Dit is het bedrag dat het zou kosten om een vergelijkbare woning te bouwen.

Inboedelverzekering

Het is heel verstandig om een inboedelverzekering af te sluiten, zodat de gehele inboedel verzekerd is bij bijvoorbeeld een brand of inbraak. Met een inboedelverzekering verzeker je alles wat uit het huis opgepakt en meegenomen kan worden, bijvoorbeeld een televisie, sieraden en meubilair.

Hypotheek en verzekeringen hoe zit dat eigenlijk

Voor juridische hulp bij conflicten kun je je verzekeren middels een rechtsbijstandverzekering. Mocht je in een conflict verzeild raken, dan is het wel zo fijn als iemand je kan informeren over je rechten. Bij het kopen van een huis is het verstandig om een rechtsbijstandverzekering met rubriek “wonen” af te sluiten. In dat geval ben je namelijk ook verzekerd voor conflicten die ontstaan over je koopwoning.

Inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid

Wanneer je arbeidsongeschikt of werkloos wordt dan kunnen je inkomsten flink dalen. Bij het afsluiten van een hypotheek is het mogelijk om een verzekering af te sluiten die voorkomt dat je de hypotheeklasten niet meer kunt opbrengen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Bij een inkomensverzekering ontvang je maandelijks een uitkering om de hypotheeklasten (gedeeltelijk) op te vangen wanneer je werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Het kan ook zorgen voor bijvoorbeeld een premievrijstelling van een bij de hypotheek behorende levensverzekering.

Overlijdensrisicoverzekering

Negen van de tien keer is het nodig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten wanneer een hypotheek afgesloten wordt. De NHG stelt zelfs als voorwaarde dat wanneer het gedeelte van de hypotheek dat boven 80 procent van de marktwaarde van de woning uit komt moet worden afgedekt met een verzekering bij het afsluiten van een hypotheek met NHG. Bij hypotheken zonder NHG is het per geldverstrekker verschillend. Wanneer je minder financiële druk op de nabestaanden wilt uitoefenen kan het verstandig zijn om een hoger verzekerd bedrag te nemen dan dat de geldverstrekker eist.

Uitkering overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering keert uit wanneer de verzekeringsnemer voor een bepaalde datum overlijdt. Met de uitkering kan je partner of kunnen nabestaanden de hypotheek (deels) aflossen en zodoende kan men in de woning blijven wonen of blijven nabestaanden niet zitten met schulden.

Het verzekerde bedrag (eventueel uit te keren bedrag) wordt bij aanvang van een overlijdensrisicoverzekering vastgesteld. Hierbij kun je kiezen voor een vast bedrag of dalende overlijdensrisicoverzekering. Bij een dalende verzekering neemt het verzekerde bedrag tijdens de looptijd af. De verzekering wordt afgesloten in combinatie met een hypotheek waarop je aflost bijvoorbeeld een lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek. Bij een dergelijke hypotheek loopt het verzekerde bedrag gelijk met de restschuld.

Looptijd overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvend
Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden blijft gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk.

Lineair dalend
Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden neemt gedurende de looptijd elk jaar met hetzelfde bedrag af. Er wordt 5 jaar korter premie dan de looptijd van de verzekering betaald. Voorbeeld: bij een looptijd van 30 jaar wordt 25 jaar premie betaald.

Annuïtair dalend
Het bedrag dat wordt uitgekeerd neemt aan het begin van de looptijd beperkt af en later daalt deze veel sterker. Net als bij lineair dalend wordt er 5 jaar korter premie betaald dan de looptijd van de verzekering. Voorbeeld: bij een looptijd van 30 jaar wordt 25 jaar premie betaald. Er kan zelf gekozen worden voor een annuïteitspercentage. Hiermee kan zelf bepaald worden in welke mate het uit te keren bedrag daalt.

Maximum leeftijd en eindleeftijd
De meeste verzekeraars hanteren een maximum leeftijd bij aanvang van een overlijdensrisicoverzekering tussen de 60 en 70 jaar. De eindleeftijd is ook van belang. Dit is de leeftijd die je hebt op het moment dat de verzekering eindigt. Bij de meeste verzekeraars ligt de maximale eindleeftijd tussen de 70 en 80 jaar.

Medische keuring en gezondheidsverklaring
Boven een bepaald verzekerd bedrag vragen verzekeraars om een medische keuring. In ieder geval wordt altijd door verzekeraars gevraagd om een gezondheidsverklaring. Het is verzekeraars niet zomaar toegestaan iemand te keuren of bepaalde vragen te stellen over de gezondheid indien het verzekerd bedrag lager is dan € 250.000. Wanneer je een nieuwe overlijdensrisicoverzekering gaat afsluiten is het heel belangrijk om niet zomaar een oude verzekering op te zeggen voordat je door de nieuwe verzekeraar medisch goedgekeurd bent. Je gezondheid kan namelijk een knelpunt zijn om een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af te kunnen sluiten.

Tussentijds beëindigen van de overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering wordt aangegaan voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld 10, 15 of 30 jaar. Het is mogelijk om een verzekering tussentijds te beëindigen. Sommige verzekeraars werken met een premiereserve dat door jezelf wordt opgebouwd. Bij beëindiging van de verzekering wordt deze uitbetaald. In de meeste gevallen wordt echter niets uitgekeerd. Dit komt omdat de kans op tussentijdse beëindiging als een korting in de premie is verwerkt.

Kosten overlijdensrisicoverzekering
De kosten van een overlijdensrisicoverzekering zijn afhankelijk van de volgende punten:

– Het bedrag dat verzekerd wordt
– Of men kiest voor een gelijkblijvende of dalende periodieke uitkering
– Leeftijd van de verzekerde
– Gezondheid van de verzekerde op het moment dat de polis wordt uitgekeerd
– Of de verzekerde een roker of niet-roker is

Per verzekeraar verschillen de risicopremies aanzienlijk. Daarom loont het zeker om verzekeraars met elkaar te vergelijken.

Kapitaalverzekering (KEW / levensverzekering)

Bij een kapitaalverzekering wordt op een afgesproken datum een eenmalig bedrag uitgekeerd. Als verzekerde betaal je iedere maand een bepaalde premie. Deze premie wordt gespaard of belegd. Een kapitaalverzekering is meestal gekoppeld aan een hypotheek. Dit zodat aan het einde van de looptijd de hypotheek kan worden afgelost. Een kapitaalverzekering wordt vrijwel altijd als een gemengde verzekering afgesloten. Dat houdt in dat de verzekerde niet alleen kapitaal opbouwt, maar ook dat er een verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd wanneer de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd. De premie van een kapitaalverzekering bestaat uit een spaar- of beleggingsdeel en een overlijdensrisicodeel.

Verpanding kapitaalverzekering
Een geldverstrekker wil graag dat je de rechten uit een kapitaalverzekering overdraagt (verpandt). Dit zodat de geldverstrekker de eerste rechthebbende is bij een uitkering. Het verpanden van de rechten kan bij een notaris middels een hypotheekakte waarin een clausule over verpanding is opgenomen. Het kan ook zijn dat in plaats van een dergelijke clausule een pandakte ondertekend moet worden. De verpanding van een kapitaalverzekering vervalt op het moment dat de hypotheekschuld is afgelost of wanneer deze is overgesloten naar een andere geldverstrekker. Indien je gaat oversluiten zal de (vorige) geldverstrekker de verzekeringsmaatschappij de verpanding te laten vervallen. Bij wijziging van de verzekering wil de geldverstrekker deze eerst beoordelen en laten verpanden alvorens de oude verpanding wordt losgelaten. Een wijziging brengt meestal administratiekosten (geldverstrekker) met zich mee.

Geld lenen zonder BKR

lenen zonder bkr in 10 minuten

Geld lenen zonder BKR Wat is geld lenen zonder bkr? Geld lenen zonder BKR is het aangaan van een lening zonder dat er een kredietwaardigheidstoets wordt uitgevoerd. Dus wanneer je…

Met spoed geld lenen

met spoed geld lenen

Met spoed geld lenen Hoe werkt geld lenen met spoed? Geld lenen met spoed werkt prima als zowel de aanbieder als de aanvrager snel handelen. De aanvrager heeft dit in…

Lening geweigerd bij de bank

lening geweigerd

Lening geweigerd bij de bank Het zal je maar gebeuren, lening geweigerd bij de bank. Daar zit je dan met je mooie plannen voor een krediet waar je eigenlijk al…

Direct geld op je rekening

direct geld op je rekening

Wat is geld lenen binnen 1 uur? Geld lenen en binnen 1 uur op je rekening, wie wil dit nu niet? Direct geld lenen eenvoudig en snel opgelost met meerdere…

Snel geld lenen zonder bkr en papierwerk

snel geld lenen zonder papierwerk

Wat is per direct geld lenen zonder documenten? Per direct geld lenen zonder documenten is het aanvragen/afsluiten van een lening waarbij maar weinig papieren te hoeven worden opgestuurd. Je hebt…

Minilening met Wajong

Kun je met een Wajong uitkering een minilening aanvragen of is dat onmogelijk. Er zijn in Nederland meer dan 200.000 mensen die aangewezen zijn op een Wajong uitkering, maar de…

800 euro lenen

800 lenen zonder bkr

800 euro lenen Waar kun je 800 euro lenen? Op deze manier leen je snel en vertrouwd €800. Direct geld op je rekening met deze simpele aanvraag. Vind de aanbieders…

Geld lenen voor nieuwe keuken

Geld lenen voor nieuwe keuken
Geld lenen voor nieuwe keuken

Met een nieuwe keuken ben je al snel duizenden euro´s kwijt, het is dan ook niet zo vreemd dat je moet geld lenen voor nieuwe keuken. Aan de ene kant is het vervelend dat je een lening moet afsluiten om dit voor elkaar te krijgen, maar aan de andere kant draagt het wel bij aan de waarde van je huis. Wil je later eventueel je huis verkopen dan is het hebben van een nieuwe keuken juist een extra impuls voor potentiële kopers om ze over de streep te trekken. Reken bij aanschaf op een bedrag van rond de 10.000 euro en je zult zien dat dit inclusief montage e.d. niet ver van de waarheid af zit.