Home » Financieel nieuws » Geld lenen van familie

Geld lenen van familie

Onderhandse lening van vrienden of familie

Kom je wat geld tekort en wil je graag geld lenen van familie of vrienden (onderhands lenen)? Er zijn in dat geval een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Geld lenen van een familielid wordt ook wel een onderhandse of informele lening genoemd. Er zitten voor- en nadelen aan, dus bedenk goed of het een manier is die bij je past.

Maak afspraken en zet deze op papier

Het is belangrijk om goede afspraken te maken als je geld leent van familie. Zo voorkom je dat er later misverstanden plaatsvinden over de terugbetaling of eventuele rente bijvoorbeeld. De afspraken die je maakt kun je samenvatten in een contract. Dit hoeft geen boekwerk te zijn met tientallen pagina’s uiteraard. Het is belangrijk om in het contract te vermelden wie het geld leent en wie het uitleent. Verder noem je het leenbedrag, de eventuele rente of vergoeding, hoe snel de lening wordt afgelost, wat de hoogte is van het aflossingsbedrag per keer en wat de looptijd is. Daarnaast kun je er eventueel in vermelden op welke manier de onderhandse lening wordt verstrekt. Dit kan natuurlijk contant zijn, maar kan ook via een overboeking plaatsvinden.

10 belangrijkste punten in een onderhands contract

  1. De namen van de lener en van de uitlener.
  2. Het uit te betalen bedrag zonder rente.
  3. De te betalen rente.
  4. Looptijd van de totale lening.
  5. Op welke wijze er betaalt gaat worden (contant of per bank).
  6. De snelheid van aflossen (per jaar, per maand, per kwartaal).
  7. Voorwaarden voor het opzeggen van de lening.
  8. Kan er vervroegd worden afgelost en zo ja is er dan een boeterente.
  9. Mogen er naast de onderhandse lening nog andere leningen worden afgesloten.
  10. Problemen bij het aflossen definiëren.

De gevolgen bij het niet nakomen van afspraken

Als een afspraak wordt geschonden, wat voor gevolgen heeft dit dan? Ook dit kun je in het contract vastleggen. Wat als de lener niet kan terugbetalen? Ook de afspraak over eventueel vervroegd aflossen is verstandig om op papier te zetten.

Hoogte van de rente

Het is verstandig om een marktconforme rente af te spreken als je geld leent van familie met een onderhandse lening. Renteloos is sowieso niet verstandig, want de Belastingdienst kan in dit geval de lening beschouwen als een schenking. Dit kan financiële gevolgen hebben, vooral als je boven de schenkingsvrijstelling uit komt. De Belastingdienst zal dan belasting vorderen, iets dat je natuurlijk wilt voorkomen. Misschien vraag je je af wat een goed rentepercentage is. Je kunt het beste kijken naar de actuele rentes die banken vragen. Wijk maximaal 2% van deze rente af en je kunt stellen dat je een goede renteafspraak maakt.

Welke voordelen zijn er?

Als je van familie geld leent is er vaak meer mogelijk dan bij een reguliere bank. Je kunt namelijk samen bepalen hoe snel je aflost en wat het aflossingsbedrag per termijn is. Dit maakt de lening heel flexibel. Het maakt daarbij niet uit of je de lening binnen 12 maanden aflost of dat je er 60 maanden over doet (maar nooit langer dan 30 jaar). Verder is de rente in de meeste gevallen lager in vergelijking tot een bank. De lener heeft vaak een gun factor (het is je gegund) en zal daardoor een langere rente hanteren. Ook profiteer je van het feit dat de lening niet wordt geregistreerd bij het BKR. Handig, want mocht je van plan zijn reguliere leningen af te sluiten dan wordt er bij het BKR geen registratie gevonden op jouw naam.

Geld lenen van familie brengt een risico met zich mee

Geld lenen van familie kan in sommige gevallen nadelig uitpakken. Met familie heb je vaak een goede band. De lener leent je natuurlijk niet zomaar geld. Het risico hiervan is dat de hechte band die je hebt kan beschadigen op het moment dat je niet in staat bent de lening (tijdig) terug te betalen. Denk dus goed na of een lening van een familielid iets is dat bij je past.

Veelgestelde vragen

Wat is de minimale rente bij een onderhandse lening?

De belastingdienst oordeelt dat de rente op een onderhandse lening marktconform moet zijn (rond de 4% en 5%), maar nooit boven de 10%. Komt het rentepercentage onder de marktconforme rente dan zal het bedrag worden aangemerkt als gift en als zodanig belast worden.

Hoeveel geld mag je lenen van familie?

Er is geen maximumbedrag wat je mag lenen van familie of vrienden. Zolang er voldoende rente wordt gerekend en er daadwerkelijk wordt afgelost is er geen enkel probleem met wat voor een bedrag dan ook.

Hoe werkt een lening van familie?

Aangezien het hier een lening betreft zonder tussenkomst van een bank of een kredietverstrekker zal er tussen beide partijen een contract moeten worden opgesteld waarin duidelijk de rente en de looptijd is vermeld.

Auteur

Marcel Bijsterveld

Mijn grote passie is informatief schrijven over financiële onderwerpen. Dat is de reden dat ik deze veelzijdige website ben begonnen in 2014. Ik vind het leuk om mezelf te verdiepen in alle aspecten over financiën en dit op het internet te delen.

Veel gekozen leenbedragen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lage rente