Geld lenen met bkr – Nu met nieuwe aanbieders!

Geld lenen met BKR

Geld lenen met BKR

Het BKR, Bureau Krediet Registratie, is een Nederlands kredietregistratiebureau. Het houdt persoonlijke dossiers bij van elke persoon in Nederland. Deze informatie is natuurlijk vertrouwelijk. Het Bureau Krediet Registratie verwerkt de elektronische dossiers in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Hierbij kan je denken aan leningen, creditcards, afgesloten kredietcontracten en debet faciliteiten op betaalrekeningen. Het kredietbureau heeft als doel om alle persoonsgegevens te verzamelen rondom kredietwaardigheid, om zo een goede beoordeling te kunnen maken over of deze persoon in aanmerking zou komen voor een (nieuwe) lening.


Wat doet het BKR?

De organisatie verstrekt alleen informatie, geeft geen sluitend oordeel, maar informeert over de mogelijkheden. Het geeft de consument een goed inzicht in welke lening ze het beste kunnen afsluiten, zonder te veel te lenen of in hoge schulden terecht te komen. Ook beschermt de organisatie andere bedrijven en financiële instellingen tegen wanbetalers en mensen die hun lening niet kunnen aflossen. Het kantoor is gevestigd in Tiel. Organisaties die zijn aangesloten zijn bijvoorbeeld banken, hypotheekverstrekkers en creditcardbedrijven.

Online gegevens inzien

Zij toetsen de gegevens van de administratie van het BKR om verantwoord krediet te kunnen verstrekken aan de consumenten die in het verleden hebben aangetoond hier tevens verantwoordelijk mee om te kunnen gaan. Consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR online inzien. Zo weet je precies wat de andere bedrijven over jou in kunnen zien, en wat je mogelijkheden zijn met betrekking tot het afsluiten van nieuwe leningen. Op dit moment beheert BKR de kredietgegevens van zo’n 8,5 miljoen consumenten, waarvan ruim 90% hun betalingsverplichtingen na komt.

bkr registratie

Het BKR registreert 8,5 miljoen consumenten

Persoonlijke leningen

Een persoonlijke lening is een overzichtelijke lening die gemakkelijk is af te sluiten. Het is de meest bekende vorm van lenen: de consument leent een bedrag, die deze in termijnen afbetaalt. Over de termijnen wordt rente betaalt, lenen is nooit gratis. Een lening is in principe een schuld waarover rente betaald moet worden. Houd hier rekening mee voordat je een lening afsluit. Het te betalen rentepercentage staat vast, zodat je precies weet waar je aan toe bent en een goede inzicht hebt op de geldzaken.

Lening op maat

Het BKR wil consumenten erin helpen om geen te hoge schulden op te bouwen. Daarom geven zij graag advies over je persoonlijke situatie. Het is een organisatie zonder winstoogmerk, puur om consumenten een volledig eerlijk en onafhankelijk advies te kunnen geven. Ze adviseren, zodat jij een lening op maat af kan sluiten die bij je past en zo min mogelijk consequenties met zich mee brengt. Geld lenen is automatisch een schuld, let daarom goed op de mogelijkheden die je hebt. Het is belangrijk om je goed in te lezen en te informeren over alle mogelijke leningen, zij zijn je hierbij graag van dienst.

Wie kan er lenen?

De grootste groep Nederlandse consumenten komt in aanmerking voor een lening. Wie niet meer verdient dan het minimumloon kan een lening aanvragen, ook wanneer uit de administratie blijkt dat je een negatieve registratie hebt en andere partijen, zoals je bank, geen lening willen verstrekken. In sommige gevallen komen zelfs mensen met een belastingschuld en een flinke huurachterstand in aanmerking voor een lening. Natuurlijk is het hierbij van belang goed na te denken of het terugbetalen van de lening een realistisch vooruitzicht biedt. Denk daarom altijd eerst goed na of je de lening daadwerkelijk nodig hebt, en je bereid bent hier een schuld voor op te bouwen.

Vervroegd aflossen

Kredietverstrekkers adviseren graag over het te lenen bedrag, de aflostermijnen en de ideale hoogte van jouw persoonlijke lening. Eerder aflossen dan afgesproken volgens de afbetalingstermijn is te allen tijde toegestaan, dit wordt zelfs aangemoedigd. Wie vervroegd aflost kan hier in sommige gevallen zelfs een vergoeding voor ontvangen.

Een lening aanvragen

Het aanvragen van een persoonlijke lening gaat via een aanvraagformulier, of online. Hiervoor is het van belang 18 jaar of ouder te zijn, een geldig legitimatiebewijs te bezitten en te beschikken over een inkomensbewijs. Ook consumenten met een andere dan de Nederlandse identiteit komen in aanmerking, mits zij een geldige verblijfsvergunning hebben gedurende de gehele aflosperiode. Voordat een lening wordt geaccepteerd kijken bedrijven vaak naar de gegevens in de administratie van het Bureau Krediet Registratie. Wanneer de aanvragende partij hier negatief geregistreerd staat, kan dat moeilijkheden veroorzaken binnen het aanvraagproces. Het is daarom belangrijk om dit te vermijden.

Hoe vermijd ik een negatieve registratie?

Kredietverstrekkers zijn verplicht om de informatie van wie een lening heeft afgesloten aan ons door te geven. Wanneer je alles op tijd betaalt, spreken we van een positieve registratie. Deze zal helpen om een nieuwe lening aan te kunnen vragen. Je wordt automatisch geregistreerd wanneer je:

– In het bezit bent van een creditcard.
– Een persoonlijke lening of doorlopend krediet hebt.
– Gebruik maakt van een uitgestelde betaling.
– Een private lease-regeling getroffen heeft.
– Een kredietlimiet op uw rekening heeft.
– Een mobiele telefoon op afbetaling.

Contact met de kredietverstrekker

Voordat kredietverstrekkers een achterstandsmelding doen bij BKR, wordt de consument áltijd eerst gewaarschuwd. Je ontvangt dan een vooraankondiging, en krijgt dan een laatste kans om de betaling te verrichten en een negatieve registratie te voorkomen. Wanneer dit niet is gelukt en je het oneens bent met je negatieve registratie, kan je contact opnemen met de kredietverstrekker. Als je er niet uit komt met deze partij kan je een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie. Zij beoordelen of de consument, het BKR en de kredietverlener zich aan de regels gehouden hebben en of de negatieve registratie ongedaan gemaakt kan worden, of moet blijven staan.

Welke gegevens heeft het BKR?

De persoonlijke gegevens die het BKR over je kan hebben gaat vijf jaar terug. Ze zien de leningen die je momenteel hebt, en eventuele hypotheken met betalingsachterstanden. Verder hebben zij inzicht in de volgende gegevens:

– Voorletters, geboortenaam
– Geboortedatum
– Adres, postcode en woonplaats

Over je lening weten zij:

– Het soort overeenkomst
– De hoogte van de lening
– De ingangsdatum
– De maand waarin de overeenkomst wordt afgelost
– De maand waarin de overeenkomst is beëindigd
– Eventuele bijzonderheden

Vertrouwelijke gegevens

Natuurlijk hebben zij geen inzicht in je inkomen, huurschuld, belastingschuld, onbetaalde rekeningen bij bedrijven en studieschuld. Deze zijn persoonlijk en privé. Bij een advies aanvraag kan je deze aan hen doorgeven, zodat zij een betere schatting kunnen maken over de persoonlijke situatie. Deze gegevens behandelen zij te allen tijde vertrouwelijk. Hopelijk kunnen ze dan helpen met het verstrekken van alle informatie die je nodig hebt bij je volgende – of huidige – lening!

Oversluiten leningen of hypotheek

Wanneer je je hypotheek, of bestaande leningen gaat oversluiten zal er automatisch een melding worden gemaakt die bevestigd dat je oude lening of hypotheek is afgelost en is overgezet naar de nieuwe situatie. De nieuwe kredietverlener zal hier zorg voor dragen, hier hoef je dus zelf niets voor te doen. Wil je zeker weten dat dit op juiste wijze is gedaan, dan zou je kunnen overwegen om je informatie op te vragen bij het BKR.

Dit vind je misschien ook leuk...