Geld lenen als je op de zwarte lijst staat

Geld lenen als je op de zwarte lijst staat

Geld lenen als je op de zwarte lijst staat

De zwarte lijst is een registratie van personen, bedrijven en websites die zich niet houden aan vastgestelde afspraken. Deze lijst is in 2002 ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland. Dit geldt voor bijvoorbeeld mensen die hun schuld niet hebben afgelost volgens een getroffen regeling. Wanneer de afbetalingstermijn verlopen is en een lening nog steeds niet is betaald zonder dat hier andere regelingen voor zijn getroffen, zoals een goedgekeurd uitstel van betaling, kan je op de zwarte lijst belanden. Het komt dan vaak voor dat leningsverstrekkers weigeren je een nieuwe lening te verstrekken. Dit kan erg lastig zijn, aangezien sommige mensen zonder nieuwe lening ook de oude schulden niet kunnen afbetalen.

Van de zwarte lijst af

De meest aangeraden manier om toch nog geld te kunnen lenen voor mensen die op de zwarte lijst staan, is om er eerst voor te zorgen dat ze van deze lijst verdwijnen. Dit kan door het alsnog afbetalen van openstaande schulden. Een aantal jaar na de oorspronkelijke vermelding op de zwarte lijst zal je hier van verwijderd worden en makkelijker kunnen lenen. Ook is het mogelijk om met de partij waarbij je nog schulden open hebt staan in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld het treffen van een nieuwe regeling kan een optie zijn. Het gaat erom dat je niet meer als wanbetaler gezien moet worden. Wanneer een instantie akkoord gaat met een nieuwe afbetalingsregeling, ben je geen wanbetaler meer.

vermelding op zwarte lijst

Voorkom vermelding op een zwarte lijst

Geld lenen van particulieren

Wanneer het simpelweg (nog) niet mogelijk is om je schulden af te betalen, is een andere optie voor het aanvragen van een nieuwe lening om dit bij een particulier te doen. Deze partijen hebben geen inzicht in de zwarte lijst. Dit geeft de mogelijkheid om toch te lenen zonder dat de partij weet van jouw vermelding op de zwarte lijst, of negatieve BKR registratie. Een ander voordeel van particulier lenen is dat het een hele snelle manier is om het geld in handen te hebben. Op de dag waarop de lening wordt afgesloten kan je het bedrag al ontvangen, bij andere bedrijven is dit niet het geval. Wel gaat het bij particulieren vaak over veel lagere bedragen, en zal je eventueel niet genoeg kunnen lenen voor jouw persoonlijke situatie.

Lenen van kredietinstellingen

Een andere mogelijkheid is om de begane wegen te betreden en te lenen bij een erkende kredietinstelling. Dit is echter niet gemakkelijk te bereiken wanneer je op de zwarte lijst staat. Banken haken af, willen geen zaken doen door deze vermelding. Toch zijn er altijd nog steeds manieren om een (nieuwe) lening af te sluiten. Een voorbeeld hiervan is een zogenaamde minilening. Hiervoor is alleen een inkomenstoets nodig, en wanneer je voor de specifieke lening genoeg inkomen hebt, zal het onderzoek daar stoppen.

Géén toetsing

De zwarte lijst zal niet worden ingekeken en je kan nog steeds in aanmerking komen voor een lening. Deze vorm van lenen is minder aan te raden, omdat er hoge kosten bij kunnen komen. Het is belangrijk om te allen tijde verantwoord te blijven lenen, goede en heldere afspraken te maken en zo min mogelijk in de kosten te lopen. Zeker wanneer er nog oude schulden open staan is het van groot belang om deze schuld niet nog verder op te bouwen.

Grote bedragen lenen bij banken

Het is helaas nagenoeg onmogelijk om grote bedragen te lenen bij banken wanneer je een negatieve BKR registratie hebt of op de zwarte lijst staat. Van belang binnen deze zoektocht is om alle erkende instanties open te woord te staan en je persoonlijke situatie helder uit te leggen. Er zijn altijd uitzonderingen te maken voor individuele afwijkende gevallen. Wanneer er bij de vereisten om in aanmerking te komen voor een lening duidelijk staat aangegeven dat een positieve BKR registratie verplicht is, of mensen van de zwarte lijst niet in aanmerking kunnen komen, zal de instantie er zéker achter komen welke mensen niet in aanmerking komen.

Voorkom de zwarte lijst

Lenen voor mensen die op de zwarte lijst staan is niet onmogelijk, maar ook absoluut niet gemakkelijk. Daarbij komt ook nog dat de schulden die je al had alleen nog maar groter worden door het aanvragen van een nieuwe lening. Een lening is altijd een schuld, die pas verdwijnt wanneer deze volledig is afbetaald. Daarom wordt aangeraden om in de eerste instantie ervoor te zorgen dat je niet (weer) op deze lijst belandt. Het voorkomen is gemakkelijk. Ga voordat je een lening afsluit na of je deze wel echt nodig hebt. Indien de lening absoluut noodzakelijk is, is het van groots belang om nauwkeurig te bepalen hoe hoog deze lening precies moet zijn. Vind een balans tussen het benodigde bedrag, en dat wat je realistisch gezien nog terug kan betalen. Houd rekening met de rente die je betaalt over de afbetalingen.

leen verstandig

Leen op een verstandige manier

Leen verstandig

Lenen kost altijd geld, en hoe meer leningen en schulden er open staan, hoe duurder het wordt. Mocht je er tijdens het proces van afbetalen achter komen dat de gemaakte afspraken toch niet realistisch voor je zijn, neem dan direct contact op met de partij waarbij je een schuld hebt. Leg de situatie uit en probeer een nieuwe regeling te treffen. Wanneer het afbetalen nog steeds niet lukt, kan je ook manieren overwegen om je inkomen te verhogen.

Verhoog je inkomen

Door bijvoorbeeld meer uren te draaien op werk kan je je inkomen verhogen en wordt het afbetalen gemakkelijker. Ga na of de lening aftrekbaar is bij de belasting, en welke andere kosten je nog aan kan geven. Je kan altijd bellen met de belastingdienst voor advies, en ook andere instanties gaan graag het gesprek met je aan. Leen realistisch en verstandig, en voorkom dat je op de zwarte lijst belandt.

Dit vind je misschien ook leuk...