Home » Financieel nieuws » Financiële zorgplicht wat is dat

Financiële zorgplicht wat is dat

Financiële zorgplicht wat is dat
Financiële zorgplicht wat is dat

De laatste jaren heeft de financiële sector de nodige klappen gehad. Het vertrouwen van de consument in banken, verzekeraars, kredietverstrekkers en andere financiële instellingen is drastisch gedaald. Dit was reden voor de overheid om met wetgeving te komen en de “algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners” was geboren. Deze financiële zorgplicht is op 1 januari 2014 vastgelegd in de “Wet op het financieel toezicht”(Wft). Toch zijn er regelmatig verschillen van mening wat deze zorgplicht nu precies inhoudt. Talrijk zijn de verhalen van zowel consumenten als ondernemers die bij een verkeerde transactie of actie van een bank zichzelf onterecht behandeld voelen. Met uitspraken van onder meer het Kifid zien we ook regelmatig schrijnende gevallen.

Doel financiële zorgplicht

Eén van de belangrijkste kenmerken van de financiële zorgplicht is dat nu bij wet geregeld is dat financieel dienstverleners te allen tijde uitsluitend en alleen mogen handelen in het belang van de klant. Let hierbij goed op het volgende. Het is vandaag de dag trend dat elk bedrijf, instelling of winkel de klant centraal stelt. Men bedoelt hierbij vaak dat de service –en dienstverlening dusdanig is dat de klant altijd tevreden is. De financiële zorgplicht stelt niet de klant, maar het klantbelang centraal, een wezenlijk verschil! Immers, het kan zo zijn dat je om een financiële dienst vraagt die eigenlijk helemaal niet past bij jouw persoonlijke situatie.

Vóór de invoering

In het verleden kon de financieel dienstverlener besluiten om je de gevraagde dienst te bieden, klant wordt dan centraal gesteld en is tevreden. Op basis van de financiële zorgplicht zijn deze praktijken absoluut niet meer toegestaan. Het komt nu dan ook vaker dan vroeger voor dat financiële dienstverleners “nee” moeten verkopen. Hoe vervelend dit misschien ook voor je is, jouw belang (klantbelang) is hiermee wel centraal gesteld. Er worden dus alleen producten en diensten geadviseerd die passen bij jouw persoonlijke situatie.

Financiële zorgplicht wat is dat

De invoering van de financiële zorgplicht heeft grote gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van financiële dienstverleners en dan met name bij snel geld lenen. Er heeft bij veel financiële instellingen een cultuuromslag moeten plaatsvinden. Van hoog tot laag in de bedrijfsvoering moet een ieder zich doordrongen zijn van de nieuwe wijze van advisering. Medewerkers van banken (van adviseurs tot aan de raad van commissarissen)  moeten tegenwoordig een zogenaamde bankierseed afleggen. Ook hierin wordt verwezen naar de financiële zorgplicht en moet je, in persoon, volmondig “ja” antwoorden op, onder andere, de vraag dat je het klantbelang centraal zult stellen.

Sancties

Dit gaat zelfs zover dat je als persoon hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunt worden door de klant als blijkt dat de dienstverlening niet in jouw belang is geweest. Door de verankering van de financiële zorgplicht in de wet heeft de Autoriteit Financiële Markt namelijk ook instrumenten gekregen om financieel dienstverleners die het niet zo nauw nemen met de zorgplicht op de vingers te tikken. Dit kan variëren van een waarschuwing tot een boete, maar in extreme gevallen kan ook de vergunning worden ingetrokken.

Effect financiële zorgplicht

De financiële zorgplicht is mede in het leven geroepen om het vertrouwen van jou in de financiële sector te herstellen. De overheid probeert een cultuuromslag te bewerkstelligen en heeft o.a. provisiebeloning aan banden gelegd. Door invoering van de financiële zorgplicht wordt het kaf van het koren gescheiden. Langzaam, heel langzaam zie jet het vertrouwen van de consument in de sector licht toenemen. Een broos herstel waaraan de financiële zorgplicht zeker zijn steentje heeft bijgedragen. Deze zorgplicht geldt voor alle kredieten die verstrekt worden, van doorlopend krediet tot een minilening.