risico

Risico is in de financiële wereld (en meer in het bijzonder in het vermogensbeheer en het bankwezen) een essentieel doch zeer divers begrip. De meest algemene (en daarmee tevens niet erg inzichtelijke) omschrijving zou zijn: de kans dat er zich een onverwachte en ongewenste gebeurtenis voordoet, die de waarde van de financiële activa (bezittingen) van de betreffende organisatie aantast. Bij de meeste financiële instellingen is het beheersen en beperken van het risico opgedragen aan een aparte organisatorische afdeling Risicomanagement (Engels: risk management). Hoewel er in de literatuur een groot aantal typeringen van (deel-)risico's zijn genoemd, bestaat er een redelijke consensus over de vormen van risico waarmee een financiële instelling in elk geval te maken heeft, en die men derhalve op enigerlei manier zal moeten trachten te bewaken. De navolgende opsomming heeft zeker niet de pretentie van volledigheid.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lage rente