rendement

Rendement verwijst naar de opbrengst of winst die wordt behaald uit een investering of een bepaalde activiteit, uitgedrukt als een percentage van het geïnvesteerde bedrag. Het geeft aan hoeveel winst of verlies er is gemaakt in verhouding tot het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal.

Rendement kan op verschillende manieren worden berekend, afhankelijk van het type investering of activiteit. Enkele veelvoorkomende vormen van rendement zijn:

 1. Financieel Rendement:
 • Dividendrendement: De jaarlijkse dividendopbrengst van een aandeel, uitgedrukt als een percentage van de huidige aandelenkoers.
 • Rendement op obligaties: Het jaarlijkse rendement dat een obligatiehouder ontvangt in de vorm van rente, uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de obligatie.
 1. Beleggingsrendement:
 • Totale rendement: De totale winst (inclusief zowel waardeverandering als opbrengsten) uit een belegging over een bepaalde periode, uitgedrukt als een percentage van het geïnvesteerde bedrag.
 1. Vastgoedrendement:
 • Bruto aanvangsrendement (BAR): Het bruto huuropbrengstpercentage van een vastgoedbelegging, vóór aftrek van kosten.
 • Netto aanvangsrendement (NAR): Het netto huuropbrengstpercentage van een vastgoedbelegging, na aftrek van alle exploitatiekosten.
 1. Bedrijfsrendement:
 • Rendement op investering (ROI): De verhouding tussen de opbrengst of winst die wordt behaald uit een investering en de kosten van die investering.
 1. Economisch Rendement:
 • Economisch rendement: De totale opbrengst en kosten die voortvloeien uit een economische activiteit, inclusief zowel directe als indirecte effecten.
 1. Individueel Rendement:
 • Persoonlijk financieel rendement: Het rendement op persoonlijke financiële beslissingen, zoals spaar- en investeringsbeslissingen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lage rente