Home » overuren

overuren

Overwerk is het werk dat gedaan wordt buiten de werktijd zoals dat is bepaald in het arbeidscontract. In de Nederlandse Arbeidstijdenwet (ATW) komt de definitie van overwerk niet voor. Er zijn alleen regels over hoeveel men in totaal mag werken. Voor veel functies wordt in het contract bedongen dat voor overwerk geen vergoeding wordt betaald. Er wordt dan aangenomen dat het bij de functie hoort, en dit al in het salaris is verwerkt. In andere gevallen zijn er speciale faciliteiten. Bij parttimers kan er sprake zijn van overwerk als de betrokkene meer moet werken dan wat voor hem het normale aantal uren is, of pas als hij meer moet werken dan fulltime. Een en ander wordt vaak in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) geregeld.