Home » onderpand

onderpand

Een onderpand of waarborg is een zekerheid in de vorm van geld, goederen of rechten. Bijvoorbeeld bij een lening is soms sprake van een onderpand: degene die geld leent of aanneemt, geeft een onderpand aan de geldgever. Deze geldgever kan het onderpand opeisen als de lener niet aan zijn verplichtingen voldoet. Het overhandigen van een fysiek onderpand (vuistpand) door een huurder bijvoorbeeld, is gebruikelijk als zekerheid dat de huurder de geleende of gehuurde zaken (een auto, gereedschap, e.d.) bij de verhuurder terug brengt. De verhuurder kan bovendien betaling afdwingen door uitoefening van een retentierecht.