garantstelling

Een garantstelling is een financiële overeenkomst waarbij een persoon (de garantsteller) zich verbindt om de financiële verplichtingen van een andere persoon (de schuldenaar) over te nemen als de schuldenaar niet in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen. Met andere woorden, de garantsteller staat garant voor de betaling van een schuld of voor de nakoming van een andere verplichting van de schuldenaar.

Belangrijke aspecten van een garantstelling zijn:

  1. Vrijwillige overeenkomst: Een garantstelling is vrijwillig en wordt doorgaans aangegaan op basis van vertrouwen tussen de garantsteller en de schuldenaar.
  2. Schriftelijke overeenkomst: Een garantstelling wordt meestal schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst waarin de voorwaarden, verplichtingen en het bedrag van de garantstelling duidelijk worden beschreven.
  3. Verplichting tot betaling: Als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de garantsteller worden gevraagd om de schuld te betalen. De garantsteller heeft dan dezelfde financiële verplichtingen als de schuldenaar.
  4. Risico voor de garantsteller: Het aangaan van een garantstelling brengt financiële risico's met zich mee voor de garantsteller. Als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan de garantsteller verantwoordelijk worden gesteld voor de schuld.

Voorbeelden van situaties waarin een garantstelling kan voorkomen:

  • Een ouder die garant staat voor een lening of huurovereenkomst van hun kind dat financieel nog niet op eigen benen kan staan.
  • Een bedrijfseigenaar die garant staat voor een zakelijke lening om de kredietwaardigheid van het bedrijf te versterken.
  • Een vriend die garant staat voor de huur van een appartement voor een vriend die zelf niet aan de inkomensvereisten voldoet.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lage rente