Home » garantstelling

garantstelling

Een garantstelling is van toepassing op het aangaan van een verbintenis, in dit geval een geldlening. Het verzekerd de kredietverlener ervan dat het uitgeleende geldbedrag ook daadwerkelijk terug komt bij de uitlener. De garantstelling kan op verschillende manieren worden toegepast, al naar gelang de voorwaarden van de geldschieter. Ten eerste kan een ‘derde' (familielid, kennis) garant staan voor de risico's van niet terug betalen. Ten tweede kan het bedrijf een externe verzekeraar aanwijzen die dit risico door middel van een premie afdekt. De afnemer van het krediet zal deze premie moeten betalen.