Home » Vocabulary » DUO

DUO

|Het hoofdkantoor van DUO aan de Kempkensberg in Groningen (2012) De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), voorheen Informatie Beheer Groep genoemd, is een agentschap, ook wel baten- en lastendienst genoemd, van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De dienst voert verschillende onderwijswetten- en regelingen uit. Daarnaast ondersteunt DUO in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de gemeenten bij het uitvoeren van de Wet inburgering.