DUO

|Het hoofdkantoor van DUO aan de Kempkensberg in Groningen (2012) De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), voorheen Informatie Beheer Groep genoemd, is een agentschap, ook wel baten- en lastendienst genoemd, van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De dienst voert verschillende onderwijswetten- en regelingen uit. Daarnaast ondersteunt DUO in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de gemeenten bij het uitvoeren van de Wet inburgering.

Veel gekozen leenbedragen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lage rente