Home » depositogarantiestelsel

depositogarantiestelsel

Een depositogarantiestelsel biedt een bepaalde bescherming voor de tegoeden van de rekeninghouders als een bank failliet gaat. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben op de een of andere manier een depositogarantiestelsel, om te voldoen aan Europese richtlijnen. Het Nederlandse depositogarantiestelsel is geregeld in de Wet op het financieel toezicht, welke op 1 januari 2007 van kracht werd, waarmee de Collectieve Garantieregeling (met een dekking van € 20.000) kwam te vervallen, en het Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot verscheidene bijzondere prudentiële maatregelen, het beleggerscompensatie- en het depositogarantiestelsel op grond van de Wet op het financieel toezicht (Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft).