Home » Vocabulary
geld lenen zonder gedoe

geld lenen zonder gedoe

Geld lenen zonder gedoe is het verkrijgen van een geldlening zonder dat er veel vragen en/of papieren worden gevraagd. Ook vanwege het feit dat er steeds minder tijd is om zaken te regelen wordt gezocht naar deze oplossing zonder gedoe en gehannes.

lening afgwezen

lening afgewezen

Een lening afgewezen houdt in dat een aanvraag voor een lening of krediet door een consument of een onderneming niet door de controle van de desbetreffende kredietverstrekker is gekomen. Instanties die geldleningen verstrekken zijn wettelijk verplicht om na te gaan of de aanvrager ten eerste in staat is om het geleende terug te betalen en ten tweede er voor te zorgen dat de consument of onderneming in kwestie niet in de financiële problemen komt in de toekomst.

geld lenen in 10 minuten

geld lenen in 10 minuten

Geld lenen en in 10 minuten op je rekening houdt in dat de online aanvraag van een geldlening niet langer duurt dan deze gestelde tijd. Een 10 minuten geldlening vraag je aan voor een doorlopend krediet waarbij je naast het opgeven van je persoonlijke gegevens een loonstrookje dient mee te sturen.

direct geld lenen

direct geld lenen

Direct geld lenen betekent het zelf aanvragen van een geldlening zonder tussenkomst van een tussenpersoon, of een bank. Met direct geld lenen heeft de consument altijd de laagst mogelijke rente en biedt derhalve dan ook vele voordelen.

geld lenen binnen 12 uur

geld lenen binnen 12 uur

Geld lenen binnen 12 uur betekent dat na aanvraag en goedkeuring van een geldlening er binnen deze gestelde 12 uur wordt uitbetaald en het geld op de rekening van de aanvrager staat. Daarnaast is deze 12-uurs lening geschikt voor het snel regelen van financiering.

geld lenen zonder bankafschrift

geld lenen zonder bankafschrift

Geld lenen zonder bankafschrift is het aangaan van een geldlening of krediet zonder dat er een bankbewijs hoeft te worden overlegd. De kredietverstrekker zal aan de hand van een vooraf gestelde formule bepalen of de aanvrager in aanmerking komt voor het door hem of haar aangevraagde bedrag.

paypal

PayPal

PayPal is een online betaalsysteem, dat bij zijn oprichting oorspronkelijk bedoeld was voor betalingen tussen pda’s. Betalingen kunnen gedaan worden vanaf een bankrekening, creditcard of van ontvangen geld op de PayPal-rekening.

per direct geld lenen zonder documenten

per direct geld lenen zonder documenten

Per direct geld lenen zonder documenten is het aangaan van een krediet of een geldlening zonder dat daar papierwerk voor nodig is. Dit kunnen zij doen omdat er vaak een grondige achtergrond controle wordt uitgevoerd, met andere woorden, is de aanvrager een wanbetaler, of niet.

geld lenen binnen 1 uur

geld lenen binnen 1 uur

Geld lenen binnen 1 uur is mogelijk als aan een aantal strikte voorwaarden wordt voldaan. Maar zeker als je eerder hebt geleend en keurig op tijd hebt afgelost, moet het met een persoonlijke lening, of een doorlopend krediet ook mogelijk zijn.

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die bedoeld zijn om deel uit te maken van een aantal overeenkomsten, met uitzondering van die voorwaarden die de kern van de prestaties aangeven. Aan die situatie heeft de Nederlandse wetgever een einde willen maken door een aparte afdeling in het Burgerlijk Wetboek, bij afkorting ook wel BW genaamd, te wijden aan de algemene voorwaarden.

offerte

offerte

Een offerte is een formeel aanbod (zie ook aanbod volgens Nederlands recht) tot het sluiten van een overeenkomst (zie ook overeenkomst volgens Nederlands recht), opgesteld op verzoek van een potentiële klant van een bedrijf, dit in tegenstelling tot aanbiedingen tot het doen van een aankoop die winkels en webshops op eigen initiatief doen. Voor complexe en dientengevolge vaak dure producten en/of diensten wordt de eigenlijke offerte aangevuld met een zakelijk voorstel.

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering of corporate finance, zoals de Engelse term luidt, is een van de primaire taken van de treasury die bestaat uit het financieren van een onderneming op lange termijn. De treasury zal binnen de onderneming moeten opereren vanuit het oogpunt van de vermogensmarkt waar men het kapitaal moet aantrekken.

beslag

Een beslag is een maatregel waarbij een voorwerp of zakelijk … Lees meer

curator

Een curator of bewindvoerder is iemand die door de rechter … Lees meer

kredietverstrekkers

kredietverstrekkers

Kredietverstrekkers zijn bedrijven of organisaties die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van kredieten en leningen. Echter zijn er ook vele online bedrijven die allerhande geldleningen verstrekken.

midden- en kleinbedrijf

midden- en kleinbedrijf

Met midden- en kleinbedrijf (mkb), in Vlaanderen kleine of middelgrote onderneming (kmo) genoemd, is de bedrijfssector die in het algemeen uit ondernemingen tot 250 werknemers bestaat. Om te voorkomen dat de Gemeenschap haar acties op de ene categorie van mkb’s toespitst en de lidstaten op een andere categorie ervan, wordt er vanaf 1996 een gemeenschappelijke definitie gehanteerd.

Apple

Apple Inc. is een Amerikaans elektronicabedrijf dat op 1 april … Lees meer

duo

DUO

|Het hoofdkantoor van DUO aan de Kempkensberg in Groningen (2012) De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), voorheen Informatie Beheer Groep genoemd, is een agentschap, ook wel baten- en lastendienst genoemd, van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast ondersteunt DUO in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de gemeenten bij het uitvoeren van de Wet inburgering.

BV

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of in kort besloten … Lees meer

freelancer

Freelancer

zelfstandige in een vrij beroep Een freelancer is een zelfstandig ondernemer die werkt zonder personeel. De kleine zelfstandige kan rekenen op een gunstig belastingtarief.