Echtscheidingsconvenant opstellen

Echtscheidingsconvenant opstellen

Echtscheidingsconvenant opstellen

Een scheiding is altijd een moeilijke periode. Naast de vaak zeer emotionele periode moet er ook gedacht worden aan juridische en vaak ook financiële problemen. Het gebeurt niet zelden dat u en uw ex-partner tezamen leenden bij een bank. Maar wat gebeurt er nu met die gemeenschappelijke lening nu de relatie ten einde is? De lening wordt opgenomen in een echtscheidingsconvenant die jij en je partner bij een advocaat moeten laten opstellen. Dit is een soort afspraak tussen jou en je partner die alle financiële en juridische kwesties vastlegt en ook gerechtelijk bekrachtigd wordt door een rechter.

Echtscheidingsconvenant opstellen?

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je ex-partner. Hierin staan alle afspraken die elk problematisch geval van de echtscheiding beslissen. Het gaat dan niet alleen om de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen, ook een gemeenschappelijke lening valt hieronder. De afspraken die gemaakt worden in het echtscheidingsconvenant zijn, eenmaal bekrachtigd door een rechter, juridisch afdwingbaar mocht één van beiden de overeenkomst na verloop van tijd schenden.

Wat zijn de gevolgen voor een gemeenschappelijke lening?

Als jullie een huwelijkscontract hebben, hangt het van de afspraken die daarin opgenomen staan wat de gevolgen zijn van nog niet voldane schulden. Wanneer jullie getrouwd waren met gemeenschap van goederen blijft de hoofdaansprakelijkheid bij beiden liggen. Dit betekent dat zelfs wanneer er een mondelinge overeenkomst is over de afbetaling van een lening de schuldeiser de schuld alsnog bij jou kan verhalen mocht je (ex) partner die mondelinge overeenkomst doelbewust schenden of door omstandigheden niet kunnen voldoen. Op papier blijven jullie beide voor de schuldeiser aansprakelijk. In overleg met de schuldeiser kan deze aansprakelijkheid weggenomen worden bij één van jullie beiden, maar vele schuldeisers gaan op dit verzoek niet in.

Echtscheidingsconvenant bij gemeenschap van goederen

De aansprakelijkheid blijft bij gemeenschap van goederen altijd bij beide partners. Dit komt omdat er vanuit wordt gegaan dat een aankoop altijd met het consent van de andere partner is gebeurd. Wanneer jij en je partner scheiden worden de leningen in een echtscheidingsconvenant automatisch in de helft verdeeld. Dit kan zelfs gelden voor leningen die vóór het huwelijk zijn aangegaan, al zijn hierop wel uitzonderingen. Bij twijfel kun je best contact opnemen met een advocaat of jurist. Ook voor het opstellen van een echtscheidingsconvenant zul je langs een advocaat moeten gaan. Deze weet immers perfect hoe je aan al de voorwaarden voldoet.

Meer over scheiden in het algemeen vind je bij de Rijksoverheid.

Dit vind je misschien ook leuk...