Home » Financieel nieuws » BKR uitleg coderingen – dit moet je weten!

BKR uitleg coderingen – dit moet je weten!

bkr uitleg coderingen
BKR uitleg coderingen

Vrijwel iedereen kent het BKR wel. Maar in hoeverre ken je het echt? En wat weet je van de verschillende registraties die het BKR hanteert? Sta je zelf geregistreerd of heb je hier geen idee van? BKR staat voor het Bureau Krediet Registratie en is gevestigd in het Gelderse Tiel. In de volksmond wordt vrijwel altijd gesproken over het BKR in Tiel. Als je in Nederland een lening afsluit, een creditcard aanvraagt, goederen op afbetaling koopt (ook mobiele telefoon), of rood staat bij de bank, dan wordt dit door de geldverstrekker altijd gemeld bij het BKR.

Saldodipje snel
Snel op je rekening
Van €100 tot €2500
Flexibel aflossen
Snel & betrouwbaar

Snel pinnen

Bekijk Saldodipje



Met de volgende BKR coderingen kun je GEEN doorlopend krediet of persoonlijke lening aanvragen:
H (jonger dan 5 jaar).
A1, A2, A3, A4 en A5.
✅ Alternatief: Minilening.

Lenen en het BKR

Als we praten over geld lenen (of kredietverstrekking), in combinatie met het BKR, dan hebben we het alleen over leningen die verstrekt zijn aan consumenten. Zakelijke financieringen vallen hier dus buiten. Het doel van het registreren van alle leningen is tweeledig. Door inzicht te hebben in wat iemand aan leningen heeft afgesloten wordt de geldverstrekker in bescherming genomen. De BKR registratie van iemand is mede bepalend voor het wel of niet verstrekken van een lening. Maar ook de consument zelf wordt beschermd door het registreren van de leningen. En wel tegen zichzelf, want op deze manier wordt het verstrekken van onverantwoord overmatig lenen voorkomen.

Positieve registraties

positief Zoals gezegd staat iedereen die een lening of krediet heeft afgesloten geregistreerd bij het BKR. Als er geen “problemen” zijn bij het nakomen van de betalingsverplichting van de lening dan noemen we dit een positieve registratie. Er zijn verschillende soorten leningen die bij het BKR een bepaalde codering hebben meegekregen. Zo zijn er onder andere:

 • RK: dit staat voor revolverend krediet. Dit is eigenlijk niets anders dan een doorlopend krediet (DK). Maar dit komt vervolgens weer in verschillende varianten voor. Het kan namelijk gaan om een regulier DK, maar ook om een DK dat gekoppeld is aan een creditcard. Maar ook een krediet op je betaalrekening valt onder de code RK. Aangezien de meeste mensen dit laatste wel hebben afgesloten is de kans groot dat ook jij bij het BKR staat geregistreerd.
 • AK: dit staat voor aflopend krediet en is niets anders dan de codering voor een persoonlijke lening (PL)
 • VK: dit staat voor verzendhuiskrediet. Dit zijn klantenkaarten van grote online warenhuizen of winkelketens als Neckermann en Wehkamp waar je op kredietbasis artikelen kunt kopen.

Negatieve registraties

negatief Als er iets positiefs is, dan staat daar vaak iets negatiefs tegenover. Zo ook in het geval van het BKR. Je kan hier namelijk te boek staan met een negatieve registratie. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben en kan nieuwe financieringen of een hypotheek afsluiten in de weg staan. Het BKR kent de volgende negatieve registraties:

 • A-codering: de A staat voor achterstand en dat is uiteraard niet goed. In de meeste gevallen krijg je deze codering als je een aantal maanden achterloopt met jouw betalingsverplichting. Je wordt nooit “zomaar” gemeld, want jouw geldgever moet jou altijd schriftelijk op de hoogte brengen dat ze de opgelopen achterstand BKR gaan melden. Je hebt dan vaak nog enkele dagen respijt om dit te voorkomen
 • H-codering: de H staat voor herstel en wordt toegekend als de betalingsachterstand is ingelopen.
 • 1: deze notering krijg je als er na het ontstaan van de betalingsachterstand een betalingsregeling is getroffen.
 • 2: als je deze code hebt gekregen betekent dat er van een betalingsregeling geen sprake meer is. De geldgever wil het volledige bedrag dat nog open staat van de lening in één keer terug hebben. Vaak worden hiervoor incassobureaus ingeschakeld.
 • 3: deze notering kent twee verschillende varianten:
 1. Zonder einddatum: het gaat dan om een afboeking waarbij de geldgever alles even laat voor wat het is. Wil de geldgever verjaring voorkomen, dan moet hij jou binnen 5 jaar schriftelijk op de hoogte brengen.
 2. Met einddatum: we hebben het hier dan over kwijtschelding. Het mes snijdt aan twee kanten. Er moet een bepaald bedrag worden voldaan, waarbij de tegenprestatie is dat er een bedrag wordt kwijt gescholden.
 • 4: komt er bij deze notering op neer dat je onvindbaar of niet te bereiken bent.
 • 5: betekent dat er betalingsregeling is getroffen m.b.t. de hypotheek. Betreft een preventieve regeling met een tijdelijk karakter.
 • HY: betekent dat je betalingsproblemen hebt op het aflossen van jouw hypotheek. Wordt na drie maanden betalingsachterstand gemeld.
 • SR: staat voor schuldregeling en wordt na twee maanden geregistreerd.
 • RO: staat voor restant obligo en hiermee worden leningen bedoeld die niet vallen onder soorten leningen die genoemd zijn onder de kop “Positieve registraties”.

BKR uitleg coderingen

Als je wil weten of en hoe jij geregistreerd staat bij het BKR dan kun je deze gegevens bij het BKR opvragen. Je kunt dit doen door er naar toe te gaan (afspraak maken!). Je kunt deze gegevens ook online bij het BKR opvragen en een laatste mogelijkheid is deze aanvraag te laten verzorgen door jouw bank. Aan het opvragen van jouw gegevens zijn geen kosten verbonden. Je kunt één keer per jaar gratis je eigen gegevens opvragen.