Home » Financieel nieuws » Bijzondere bijstand en de voorwaarden

Bijzondere bijstand en de voorwaarden

Laag inkomen en geen vermogen?

Heb je een laag inkomen en geen vermogen? Word je plotseling geconfronteerd met hoge kosten? Wellicht kom je dan in aanmerking voor door de gemeente verstrekte bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Heb je een minimumloon of een AOW-pensioen? Ook dan kun je in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Echter dien je wel aan een aantal voorwaarden te voldoen die ik hieronder zal uitleggen.

Kritieke financiële situatie oplossen

Met bijzondere bijstand bestaat er de mogelijkheid om een kritieke financiële situatie op te kunnen lossen. Hiervoor moet je wel zélf actie gaan ondernemen en niet wachten totdat het te laat is en er een deurwaarder of incassobureau op de stoep staat.Welke kosten worden vergoed?

Alle kosten die bijzonder en noodzakelijk zijn komen voor vergoeding in aanmerking. Kun je die kosten ergens anders vergoed krijgen? Dan heb je geen recht op bijzondere bijstand.

Wat zijn bijzondere, noodzakelijke kosten?

Kosten voor huishoudelijke apparatuur, zoals een koelkast of een wasmachine
De extra kosten die het gevolg zijn van je ziekte of je handicap
Heb je een bewindvoerder die je schulden regelt. De vergoeding die de bewindvoerder voor zijn diensten vraagt komt ook voor vergoeding middels bijzondere bijstand in aanmerking.
Kun je niet meer zelf koken? Maak je gebruik van de maaltijdvoorziening. Die voorziening kan ook vergoed worden door de bijzondere bijstand.

Waar wordt geen bijzondere bijstand voor verstrekt?

De bijzondere bijstand is een regeling op maat. Er wordt dus gekeken naar je persoonlijke omstandigheden. Er zijn wel een aantal kosten waarvoor hoogstwaarschijnlijk geen bijzondere bijstand wordt verstrekt:
De huur die je moet betalen.
Je kosten voor levensonderhoud.
Belastingen die je aan het rijk, de gemeente of het waterschap moet betalen.

Hoe werkt bijstand? Video

Het drempelbedrag

Er zijn gemeenten die een drempelbedrag vragen. De gemeente kan bijvoorbeeld betalen dat je voor de eerste 50 euro van de bijzondere, noodzakelijke kosten niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Zijn de noodzakelijk kosten lager dan 50 euro? Dan moet je die kosten zelf betalen. Je komt niet in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Wellicht maak je meerdere keren kosten die bij elkaar opgeteld hoger zijn dan 50 euro. Dan kun je uiteraard wel een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand.

aanvragen bijzondere bijstand

Regeling bijzondere bijstand verschilt per gemeente

Het is goed om te weten dat de bijzondere bijstand verschilt per gemeente. Niet in ieder gemeente wordt voor dezelfde noodzakelijke kosten dezelfde bijzondere bijstand verstrekt. De gemeente kan zelf bepalen of bepaalde kosten bijzonder en noodzakelijk zijn, en dus voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Ook kan de gemeente zelf bepalen of er een drempelbedrag wordt gehanteerd.

Het aanvragen van bijzondere bijstand

Het is van belang om de bijzondere bijstand tijdig bij je gemeente aan te vragen. Heb je bijvoorbeeld een nieuwe koelkast nodig? Wacht dan de beslissing van de gemeente af. Er zijn namelijk gemeenten die geen vergoeding geven als de kosten al zijn gemaakt. Vraag dus in ieder geval of je voor een vergoeding in aanmerking komt alvorens het product te kopen.

Hoe vraag je bijzondere bijstand aan?

Aanvragen van bijzondere bijstand doe je met een aanvraagformulier. Meestal kun je dit aanvraagformulier downloaden. Ga je naar de gemeente om bijzondere bijstand aanvragen? De gemeente zal je vragen naar bewijsstukken voor je inkomsten en vermogen. Uiteraard wordt ook gevraagd naar een opgave van de te maken kosten. Neem deze bewijsstukken dus mee. Bekijk hoe zo´n formulier er uit ziet van de gemeente Rotterdam (Pdf alert, nieuw venster). Elke gemeente heeft andere formulieren, dus gebruik dit voorbeeld alleen als je in Rotterdam woont. Utrecht doet het via DigiD. Eindhoven heeft een online aanvraagformulier die je kunt uitprinten. In Tilburg doe je deze aanvraag weer via DigiD.

Online berekenen

Er bestaat een online rekenhulp waarmee je kunt zien of je recht op hulp hebt of niet. Deze rekenhulp is nog niet voor alle gemeenten beschikbaar, maar wordt nog wel steeds aangevuld. Kijk zelf eens of jou gemeente er bij staat. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten als je alle relevante informatie bij de hand hebt. Staat jou gemeente er niet bij? Maak dan gebruik van een algemene rekenschatter. Hiermee is de informatie die je krijgt algemener en kan in jouw gemeente net iets anders zijn. Maar voor een inzicht van de mogelijkheden is het ideaal.

Bijzondere bijstand en je financiële situatie

Niet ieder gemeente hanteert dezelfde voorwaarden. Er zijn gemeenten die bepaald hebben dat je bij een inkomen boven een bepaalde grens, bijvoorbeeld 120 procent van de bijstandsnorm, niet meer in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Er zijn echter ook gemeenten die je draagkracht berekenen. Dat is het bedrag dat je maandelijks kunt missen. Zijn de bijzonder, noodzakelijke kosten hoger dan je draagkracht? Dan krijg je het gedeelte boven je draagkracht vergoed.

Aan deze voorwaarden moet je voldoen

Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om voor bijzondere financiële hulp in aanmerking te kunnen komen. Hieronder een opsomming van deze voorwaarden:

  • Je woont in Nederland.
  • Je bent minimaal 18 jaar.
  • De kosten moeten dringend of bijzonder zijn (dus geen huurachterstand o.i.d.).
  • Je kunt nergens anders terecht.
  • Je moet aan kunnen tonen dat de kosten onvoorzien en dringend zijn.
  • Je hebt zelf niet voldoende vermogen of inkomen om het probleem op te lossen
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit
    Deze regeling geldt niet voor problematische schulden, daar is weer een andere regeling voor.

Afgewezen

Heb je een aanvraag ingediend en is deze afgewezen? Vind je dit onterecht dan kun je terecht bij het juridisch loket voor eventuele rechtsbijstand. Hier kan je zaak dan nog eens objectief en juridisch bekeken worden. Is volgens de medewerker van het juridisch loket je afwijzing onterecht, dan kun je geholpen worden met het aanvechten van deze negatieve beslissing. Ook hier geldt weer voor dat je er niet te lang mee moet wachten. Direct actie ondernemen dus. Je kunt tegen een beslissing van de gemeente altijd bezwaar maken. Kijk op de website van je eigen gemeente hoe je dit moet doen.

Beslissing binnen gestelde termijn

Je gemeente móet binnen 8 weken een beslissing nemen. Deze periode gaat pas in nadat alle gevraagde informatie en papieren, zoals je gemeente verzocht heeft, door jou zijn aangeleverd. Doet je gemeente dit niet binnen 8 weken dan kun je de gemeente in gebreke gaan stellen.

Niet achteraf

Het is verder niet mogelijk om deze bijstand achteraf aan te vragen. Dit houdt dus in dat wanneer je de kosten reeds betaald hebt en de noodzaak niet meer bestaat. Verder kan de gemeente beslissen om de bijzonder bijstand aan je te schenken, of deze als een lening te beschouwen. Het krijgen van een voorschot is helaas niet mogelijk, je zult echt tot maximaal 8 weken moeten wachten.

Auteur

Marcel Bijsterveld

Mijn grote passie is informatief schrijven over financiële onderwerpen. Dat is de reden dat ik deze veelzijdige website ben begonnen in 2014. Ik vind het leuk om mezelf te verdiepen in alle aspecten over financiën en dit op het internet te delen.

Veel gekozen leenbedragen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lage rente