Home » Financieel nieuws » Betalingsachterstand en het incassobureau (zo los je het op)

Betalingsachterstand – Incassobureau

Heb je een betalingsachterstand? Dan is de kans groot dat je op zekere dag een brief van een incassobureau in je brievenbus aantreft. Een incassobureau zal proberen om namens de schuldeiser de openstaande schuld alsnog te innen. Ontvang je een brief van een incassobureau? Bevat de brief dreigende taal? Raak in ieder geval niet in paniek. Ook jij kan op zekere dag een brief van een incassobureau ontvangen. Het is goed om te weten wat een incassobureau wel en niet mag doen en welke kosten zij mogen rekenen. Dit is sinds kort wettelijk vastgelegd, dus elk incassobureau die zich daar niet aan houdt overtreedt de wet en is dan ook strafbaar.

De eerste stap – 14 dagen brief

Eender welke vordering dan ook, een incassobureau of deurwaarder moet altijd eerst een herinnering of aanmaning sturen. Je hebt dan 14 dagen de tijd om een verweer te geven, of de om de vordering te betwisten. Er mogen bij zo´n eerste herinnering géén kosten worden gerekend. Reageer schriftelijk en doe dit altijd in drievoud (3 dezelfde brieven). Je eerste brief met verweer verstuur je aangetekend met ontvangstbevestiging, de tweede identieke brief verstuur je per reguliere post en de derde bewaar je zelf als bewijs. Bewaar ook je bewijs van je aangetekende verzending en maak er voor jezelf een klein dossier van. Komt een zaak later voor de rechter, dan heb je alle bewijzen in handen dat je voldoende gecommuniceerd hebt.

Klachten over incassobureaus

klachtenNiet zelden hoor je klachten over het functioneren van incassobureaus. Dat is niet vreemd. Iedereen kan een incassobureau beginnen. Niet alle bureaus zijn aangesloten bij de branchevereniging, De niet aangesloten bureaus hanteren hun eigen normen en regels. Er bestaat een branchevereniging voor incassobureaus, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). De bij de NVI aangesloten incassobureaus houden zich aan bepaalde gedragsregels. Bovendien kennen ze een geschillenregeling. Al of niet aangesloten bij de NVI, elk incassobureau moet zich houden aan de wettelijke regels.

Wat incassobureaus niet mogen doen

Ontvang je een concept dagvaarding? Bedenk dan dat dit een niet toegestaan middel is om je alsnog tot betaling te dwingen. Ten onrechte wekt het incassobureau de indruk een gerechtsdeurwaarder te zijn. Het is goed te weten dat alleen een deurwaarder een officieel document, zoals een dagvaarding, mag uitbrengen. Een incassobureau is daartoe niet bevoegd en heeft eigenlijk helemaal geen rechten totdat zij naar de rechter zijn gegaan en een onherroepelijke uitspraak hebben. Tot die tijd zou je elk bericht kunnen negeren, totdat de zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt. Op dit moment kun je jezelf verdedigen en je verhaal aan de rechter uitleggen. Deze zal dan wikken en wegen en natuurlijk een uitspraak doen.

Gemotiveerd betwisten

Een incassobureau mag aanmaningen verzenden. Weet je die vordering echter gemotiveerd te betwisten? Het is goed om te weten dat het incassobureau dan niet door mag gaan met het verzenden van aanmaningen. Heb je moeite met het schrijven van brieven? Geen nood, bij mijn speurtocht naar informatie over dit onderwerp kwam ik een groot aantal voorbeeldbrieven bij Juridisch Loket van de Rijksoverheid tegen waarbij je alleen nog maar de basis informatie hoeft in te vullen. Daarna kun je de brief uitprinten en gemakkelijk versturen op de manier die ik hierboven heb beschreven bij ´de eerste stap´.

Beslaglegging

beslagSoms dreigt een incassobureau met de mogelijkheid om beslag te laten leggen, Het is goed om te weten dat het incassobureau niet zelf kan besluiten om beslag te laten leggen. Ook voor het leggen van het beslag is, na het toewijzen van de vordering door de rechter, een gerechtsdeurwaarder nodig. Het is de taak van de gerechtsdeurwaarder om het beslag aan te zeggen en daadwerkelijk beslag te leggen. Ook kan er beslag worden gelegd op je inkomen, echter dient dan wel een beslagvrije voet in acht te worden genomen. Een beslagvrije voet zorgt er voor dat je niet in extreme problemen terecht komt. Deze beslagvrije voet is voor echtparen ongeveer € 1275 en voor alleenstaanden ongeveer € 900.

Moet ik ook rente betalen?

Heeft de schuldeiser in zijn voorwaarden opgenomen dat er bij te laat, of niet betalen rente moet worden betaald. dan zal er rente worden geheven vanaf het moment dat je in gebreke bent gesteld. Deze rente mag nooit hoger zijn dan 2% per jaar. Dit geldt echter alleen wanneer je een particulier bent. Voor zakelijke transacties geldt een ander percentage.

Wordt er BTW gerekend over de kosten?

Wanneer de schuldeiser niet BTW-plichtig is dan zal het incassobureau bij jou BTW in rekening brengen (alleen over de incassokosten). Echter in de meeste gevallen komt dit niet voor. Instellingen die niet BTW-plichtig zijn: Banken, overheid, verhuurders, verzekeringsmaatschappijen en onderwijsinstellingen. Heb je bij één van deze instellingen een betalingsachterstand dan zal er BTW (21%) worden gerekend.

Dubbele petten

In de meeste gevallen heeft een gerechtsdeurwaarder ook een incassobureau. Er zijn echter wel belangrijke verschillen die je goed in de gaten moet houden. Krijg je een schrijven van een gerechtsdeurwaarder, dan is het goed om te weten welke pet hij of zij op heeft. Is het de pet van een incassobureau, dan heeft heeft hij dezelfde rechten als ieder ander incassobureau (geen wettelijke status). Heeft hij de deurwaarders pet op dan is er een uitspraak van de rechtbank geweest en dien je daar snel op te reageren.

Wat incassobureaus wel mogen doen

Een incassobureau mag namens een schuldeiser proberen om een openstaande schuld te innen. Heb je openstaande schulden? Dan zal het incassobureau proberen om je middels een brief te bewegen om het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk te betalen, Er worden, zo staat ook in de brief vermeld, incassokosten in rekening gebracht.

´Incassobureaus brengen soms allerlei kosten in rekening.
Welke kosten mogen eigenlijk in rekening worden gebracht?´

Kosten van een incasso

kostenWorden er administratiekosten berekend? Deze kosten zijn alleen terecht als er geen incassokosten worden berekend. Worden er incassokosten berekend? Dan is het goed te weten dat in de wet incassokosten is vastgelegd hoe hoog de incassokosten procentueel mogen zijn. Is de vordering bijvoorbeeld kleiner dan € 2.500? Dan mogen de incassokosten maximaal 15 procent van de vordering bedragen met een minimum van € 40. Hieronder een overzicht wat er aan kosten mag worden gerekend. Buiten beschouwing gelaten is de verschuldigde rente, hier zal ik het later over hebben.
15% over de eerste €2.500 (minimaal €40)
10% over de volgende €2.500
5% over de volgende €5.000
1% over de volgende €190.000
0,5% over het bedrag boven de €190.000 (maximaal €6775)
Verder mogen ze het noemen zoals ze willen: Bureaukosten, dossierkosten, buitengerechtelijke kosten en ga zo maar door. het heeft verder geen invloed op de kosten, deze zijn maximaal wat hierboven genoemd is. Wil je zelf berekenen hoeveel kosten er in rekening worden gebracht? Gebruik dan deze handige rekenhulp van Consuwijzer.

Eenmaal kosten over de hoofdsom

Heeft de schuldeiser eerder al geprobeerd je tot betalen te dwingen en kosten gerekend? Dan mag er bij een vervolgtraject waarbij een incassobureau de vordering overneemt niet nog eens kosten worden gerekend. Voorbeeld: Je hebt een openstaande rekening van € 500 en de schuldeiser heeft je een herinnering gestuurd met kosten, in totaal € 575. Nu heeft de schuldeiser de vordering overgedragen aan een incassobureau. Deze mag nu geen kosten meer rekenen en moet het houden op de € 575 die in eerste instantie werd aangerekend. Alleen de rente mag wel weer in rekening worden gebracht.

 

 

´Reageer altijd op een brief die je krijgt en bewaar de bewijsstukken´

 

Wat je in ieder geval moet doen

dit moet je doenWat moet je doen als je plotseling een brief van een incassobureau in je brievenbus vindt?
Krijg je een onterechte brief? Heb je de schulden dus niet gemaakt? Maak direct bezwaar.
Laat je niet intimideren. Bedenk dat een incassobureau geen beslag kan leggen.
Bewaar in ieder geval de brieven van het incassobureau en je verweer.
Controleer of de incassokosten niet te hoog zijn.

Moet ik een advocaat nemen?

Ben je het met een vordering niet eens en heeft het incassobureau geen gehoor gegeven aan je bezwaren dan kan deze besluiten om het geschil aan een rechtbank voor te leggen. Het is altijd een goed idee om daar zelf ook naar toe te gaan, je kunt dan je eigen kijk op de zaak voorleggen en meestal gaat de rechter wel een stuk met je verhaal mee. Ga je niet, dan hoort de rechter maar één kant van het verhaal en kan dan niets anders doen dan de vordering toewijzen. Is de vordering niet groter dan € 25.000 dan hoef je geen advocaat te nemen. Daarboven ben je verplicht om een advocaat in te huren. Dit laatste brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

Auteur

Marcel Bijsterveld

Mijn grote passie is informatief schrijven over financiële onderwerpen. Dat is de reden dat ik deze veelzijdige website ben begonnen in 2014. Ik vind het leuk om mezelf te verdiepen in alle aspecten over financiën en dit op het internet te delen.

Veel gekozen leenbedragen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van lage rente