Home » Financieel nieuws » Aanpak verzekeringsfraude – pakkans steeds groter

Aanpak verzekeringsfraude – pakkans steeds groter

In 2021 hebben verzekeraars 99 miljoen euro kunnen besparen door het succesvol aanpakken van verzekeringsfraude. De fraudeaanpak was 10% hoger dan in 2020. In 2021 hebben verzekeraars 99 miljoen euro kunnen besparen door het succesvol aanpakken van verzekeringsfraude. De fraudeaanpak was 10 procent hoger dan in 2020 zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Opvallend detail, verzekeraars hoefden minder onderzoeken uit te voeren.

20.000 Onderzoeken naar verzekeringsfraude

Schade- en levensverzekeraars startten vorig jaar 20.000 onderzoeken naar verzekeringsfraude. Het aantal onderzoeken lag in 2020 15 procent lager dan in 2021. Het aantal succesvolle onderzoeken waarbij verzekeringsfraude werd vastgesteld is daarentegen gestegen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat verzekeraars steeds effectiever zijn in het herkennen van incidenten die onderzoekswaardig zijn. In 38 procent van de onderzoeken (7.762 gevallen), werd verzekeringsfraude geconstateerd. In het meeste gevallen gaat het om fraude bij het claimen, bijvoorbeeld het claimen van schade door diefstal ondanks dat er niets is gestolen.

Wat is Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)?

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Het centrum ondersteunt verzekeraars bij de aanpak van fraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. Hieronder valt beleidsontwikkeling samen met publieke partners tot operationele dienstverlening aan individuele verzekeringsmaatschappijen. Zowel het CBV als verzekeraars zitten niet stil als het om de aanpak van verzekeringscriminelen gaat.

Facts CBV 2021 aanpak fraude en verzekeringscriminaliteit

– Er werden 20.645 integriteits- en veiligheidstoetsen (CBV-toetsen) voor verzekeraars uitgevoerd
– 6x Per maand is er een hit met relevante informatie voor toetsende maatschappijen
– Er werden 2.751 informatievragen van verzekeraars afgehandeld
– Er werd 479x een informatievraag gedaan door politie en justitie
– In vergelijking met 2019 waren er 3x zoveel incidentmeldingen over ziekteverzuimverzekeringen door verzekeraars
– Het besef dat het aanpakken van verzekeringsfraude met ziekteverzuim grote besparingen op kan leveren groeit
– Vijf verzekeraars, ondersteund door het CBV, boekten succes in de aanpak van fraude met inkomensverzekeringen

Aanpak verzekeringsfraude – Pakkans steeds groter

Door de succesvolle aanpak van verzekeringsfraude wisten verzekeraars bijna 99 miljoen euro te besparen, dat komt neer op zo’n 270.000 euro per dag. Verzekeraars haalden het geld terug door bijvoorbeeld uitgekeerde bedragen terug te vorderen of schade niet uit te keren. Een derde van de personen waarbij verzekeringsfraude werd geconstateerd is opgenomen in het landelijk waarschuwingssysteem van verzekeraars. Aan de hand van dit waarschuwingssysteem weten andere verzekeraars wie als fraudeur gemeld staat.

Aanpak verzekeringsfraude in het belang van verzekeraars en verzekerden

De effectieve aanpak van verzekeringsfraude is niet alleen voordelig voor verzekeraars, maar ook voor verzekerden. Want hoe minder er op basis van frauduleus handelen wordt uitgekeerd, des te lager is de schadelast. Dit bepaalt uiteindelijk de verzekeringspremie die verzekerden moeten betalen. Het CBV blijft werk maken van een effectieve fraudeaanpak samen met verzekeraars, de Nationale politie en het Openbaar Ministerie.

Met spoed geld lenen

met spoed geld lenen

Met spoed geld lenen Hoe werkt geld lenen met spoed? Geld lenen met spoed werkt prima als zowel de aanbieder als de aanvrager snel handelen. De aanvrager heeft dit in…

Geld lenen zonder BKR

lenen zonder bkr in 10 minuten

Geld lenen zonder BKR Wat is geld lenen zonder bkr? Geld lenen zonder BKR is het aangaan van een lening zonder dat er een kredietwaardigheidstoets wordt uitgevoerd. Dus wanneer je…

Lening geweigerd bij de bank

lening geweigerd

Lening geweigerd bij de bank Het zal je maar gebeuren, lening geweigerd bij de bank. Daar zit je dan met je mooie plannen voor een krediet waar je eigenlijk al…

Direct geld op je rekening

direct geld op je rekening

Wat is geld lenen binnen 1 uur? Geld lenen en binnen 1 uur op je rekening, wie wil dit nu niet? Direct geld lenen eenvoudig en snel opgelost met meerdere…

Snel geld lenen zonder bkr en papierwerk

snel geld lenen zonder papierwerk

Wat is per direct geld lenen zonder documenten? Per direct geld lenen zonder documenten is het aanvragen/afsluiten van een lening waarbij maar weinig papieren te hoeven worden opgestuurd. Je hebt…

Geld lenen voor je belastingschuld

lenen voor belastingschuld

Belastingschuld terugbetalen Met een belastingschuld is het vooral belangrijk dat je deze snel betaalt, je krijgt anders te maken met allerlei verhogingen, rente en boetes die het bedrag nog verder…

Crowdfunding het nieuwe geld lenen

Crowdfunding het nieuwe geld lenen
Crowdfunding het nieuwe geld lenen
Crowdfunding het nieuwe geld lenen

Vandaag de dag kom je de term “crowdfunding” nog al eens tegen. Meestal wordt dit in verband gebracht met bijvoorbeeld artiesten of met goede doelen. Doel van deze artiesten of een specifiek goed doel is om geld bij elkaar te krijgen om hiermee een bepaald project te financieren. Doordat crowdfunding vaak alleen met dit soort grootschalige projecten in verband wordt gebracht is het voor veel mensen een ver van mijn bed show. En dat is jammer, want er zijn geluiden te horen die vinden dat crowdfunding het nieuwe geld lenen is.